Οριστική άδεια στην Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του ΕΣΡ με την οποία η Alter ego του Βαγγέλη Μαρινάκη παίρνει οριστική τηλεοπτική άδεια. Όπως αναφέρει η απόφαση, χορηγείται  άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού
περιεχομένου, με τους ακόλουθους νόμιμους όρους:

Η χρονική διάρκεια της άδειας είναι δέκα (10) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο αδειούχος υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως εικοσιτετράωρο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα του αδειούχου παρόχου οφείλει να μεταδίδεται σε υψηλή ευκρίνεια για όλη την χρονική περίοδο της αδείας του και ταυτοχρόνως και σε τυπική
ευκρίνεια έως την 31.12.2021.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours