Οριστικά η έκτη τηλεοπτική άδεια στο One Channel

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΡ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης χορήγησε οριστικά την έκτη άδεια πανελλαδικής εμβέλειας στο One Channel του Βαγγέλη Μαρινακη.

Το τελικό ποσό που θα πρέπει να χορηγήσει είναι το ποσό των 35.000.000 ευρώ.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΡ:

«Με την Απόφαση 117/2019 του ΕΣΡ η ανωτέρω υποψήφια εταιρεία ανακηρύχθηκε
ομοφώνως οριστικώς προεπιλεγείσα για τη χορήγηση την προκηρυχθείσας άδειας.
Με βάση τις προβλέψεις του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 4339/2015, δεν διεξήχθη
δημοπρασία για τη χορήγηση των προκηρυχθεισών αδειών, αλλά η οριστικώς
προεπιλεγείσα υποψήφια εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ανακηρύχθηκε
αυτοδικαίως προσωρινός δικαιούχος για την χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα
τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.

Επομένως, το τίμημα απόκτησης της εν λόγω άδειας
ανέρχεται τελικώς στο ποσό των 35.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι καταβλητέο σε
δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4339/2015, όπως
ισχύει.

Στη βάση της νομοθετικής επιταγής του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 4339/2015, ζητήθηκε,
με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου 3549/2.7.2019 έγγραφο, από την οριστικώς
προεπιλεγείσα υποψήφια εταιρεία να ενημερώσει για την προέλευση και τον τρόπο
6 απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα χρησιμοποιήσει για την κάλυψη της
πρώτης από τις δέκα ετήσιες ισόποσες δόσεις του τιμήματος της άδειας.

Της παρασχέθηκε επίσης η πληροφόρηση ότι για τις επόμενες δόσεις ο έλεγχος αυτός θα
λαμβάνει χώραν μετά από την καταβολή του κατά νόμον προβλεπόμενου χρηματικού
ποσού.»

About Post Author

+ There are no comments

Add yours