Μερική απασχόληση: Αυτοί θα είναι οι νέοι μισθοί (πίνακες)

Νέο τοπίο στις αποδοχές της μερικής απασχόλησης διαμορφώνεται για 400.000 μισθωτούς με τις διατάξεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας καθίστανται διπλά πιο «τσουχτερές», ιδιαίτερα για όσους… επιτήδειους εργοδότες τις χρησιμοποιούν τεχνηέντως με σκοπό να αποφύγουν ή να «μεταμφιέσουν» την πλήρη απασχόληση των μισθωτών τους. Οι αυξήσεις των αποδοχών κινούνται στο 10%.

Υπενθυμίζεται πως οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης. Συνεπώς αν ο συγκρίσιμος εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, τότε οι αποδοχές στην μερική απασχόληση διαμορφώνονται αναλογικά με τις ώρες εργασίας και με βάση τα 650 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, οι πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών κάνουν λόγο για αυξήσεις που φτάνουν έως και τα 25 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται 3ωρο – 5ήμερο κι αυτό χωρίς ούτε μια επιπλέον ώρα εργασίας πέραν των πρώτων τριών κάθε μέρα. Αντίθετα για όσους υποχρεώνονται σε τακτική επιπλέον εργασία πολλών ωρών κάθε μήνα πέραν του συμβατικού τους ωραρίου, οι αυξήσεις μπορεί να ξεπεράσουν τα 60 ευρώ το μήνα.

Σήμερα κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν των συμφωνηθέντων και μέχρι της συμπλήρωσης 40 ωρών την εβδομάδα πληρώνεται ως απλό ωρομίσθιο. Για την πλειοψηφία των εργαζομένων στην μερική απασχόληση οι οποίοι αμείβονται με βάση των κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν των συμφωνημένων και έως τις 40 την εβδομάδα αμείβεται με 3,9€. Με τις νέες διατάξεις, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας στην μερική απασχόληση θα αμείβεται πλέον με 5,4€.

Ταυτόχρονα, όσοι εργάζονται έως και 3 ώρες ημερησίως θα δικαιούνται πλέον αυτομάτως προσαύξηση 10% στο μισθό τους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται να έχουν δουλέψει επιπλέον ώρες. Διπλή αύξηση θα έχουν όσοι εργάζονται έως 3 ώρες ημερησίως και ταυτόχρονα καλούνται να κάνουν και επιπλέον ώρες.

Οι νέες αποδοχές αφορούν κατ αρχήν περίπου 400.000 μισθωτούς που εργάζονται με σχέση μερικής απασχόλησης. Όπως έχει γράψει το «Έθνος της Κυριακής», η επίμαχη διάταξη που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο καθιστά με διπλό τρόπο ακριβότερη τη μερική απασχόληση και πριμοδοτεί την πλήρη εργασία:

  1. όσοι εργάζονται έως 3 ώρες θα δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε ώρα μέχρι τις τρεις ώρες και χωρίς να έχουν πραγματοποιήσεις «υπερεργασία». Η αμοιβή δηλαδή όσων εργάζονται με 3ωρη απασχόληση είναι το ποσό που αναλογεί στις 3 ώρες από τον μισθό ενός πλήρως απασχολούμενου αντίστοιχου εργαζόμενου. Με την προωθούμενη διάταξη, επιπλέον αυτής της αναλογίας, ο εργαζόμενος θα δικαιούται και προσαύξηση 10% για κάθε μία από τις 3 ώρες που εργάζεται.
  2. κάθε επιπλέον ώρα εργασίας πέραν των συμφωνημένων στο πλαίσιο μερικής απασχόλησης θα αμείβεται και αυτή με προσαύξηση 10%. Δηλαδή αν κάποιος έχει συμφωνήσει να εργάζεται για 4 ώρες και του ζητηθεί να εργαστεί για 5 ή για 6 ή για 7 τότε γι αυτές τις έξτρα ώρες θα πρέπει να αμειφθεί με προσαύξηση 10% για κάθε επιπλέον ώρα. Στην ουσία θεσμοθετείται «υπερεργασία» και στις ευέλικτες μορφές εργασίας, με προσαύξηση του κόστους για τον εργοδότη ως αντικίνητρο και αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών για τον εργαζόμενο.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η «επέλαση» της μερικής απασχόλησης και να παταχθεί το φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας αλλά και διάφορα κόλπα όπως το εξής: Εργοδότης προσλαμβάνει εργαζόμενο και τον εμφανίζει με σύμβαση μερικής απασχόλησης για 5ήμερο (Δευτέρα έως Παρασκευή) επί 4 ώρες την ημέρα. Αν ο μισθωτός εργαστεί επιπλέον 3 ώρες την ημέρα, θα αμειφθεί για τις επιπλέον ώρες μόνο με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο χωρίς προσαυξήσεις. Σε αυτό το φαινόμενο επιχειρεί να βάλει φρένο το υπουργείο Εργασίας αυξάνοντας το κόστος για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας των μερικώς απασχολούμενων. Η ευέλικτη εργασία και η ενίοτε υποκρυπτόμενη πλήρη απασχόληση γίνεται έτσι πιο «τσουχτερή», με τελικό στόχο την μετατροπή των συμβάσεων σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Με το σημερινό καθεστώς δεν τίθεται θέμα υπερεργασίας και άρα πρόσθετης αμοιβής εφόσον η παροχή εργασίας δεν υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 40 ώρες εργασίας. Αναλυτικά, στην περίπτωση παροχής εργασίας πέρα από τα όρια της συμφωνηθείσης μερικής απασχόλησης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Πρόσθετης εργασίας, όταν πρόκειται για απασχόληση πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι τις 40 ώρες. Αυτή αμείβεται σήμερα ως απλό ωρομίσθιο. Με την νέα διάταξη προτείνεται να υπάρχει πρόσθετο κόστος 10%.

β) Υπερεργασίας, όταν πρόκειται για εργασία πέραν των 40ωρών την εβδομάδα και μέχρι το νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο (41-45 ώρες την εβδομάδα σε 5νθήμερη απασχόληση και 41-48 ώρες σε 6ήμερη απασχόληση), η οποία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Η υπερεργασία, λοιπόν, υπολογίζεται σε εβδομαδιαία βάση και εφόσον ο εργαζόμενος εργαστεί πέραν των 40 ωρών συνολικά (μέχρι 45 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση και μέχρι 48 ώρες σε 6ήμερη).

γ) Υπερωρίας, όταν αφορά απασχόληση πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου εργασίας – πάνω από 9 ώρες σε 5νθήμερη απασχόληση ή 8 ώρες σε 6ήμερη απασχόληση (η υπερωρία υπολογίζεται επί της ημερήσιας απασχόλησης και όχι της εβδομαδιαίας όπως η υπερεργασία).

Μισθοί μερικής απασχόλησης με βάση των κατώτατο μισθό των 650€

Σήμερα Με αύξηση 10%
Μηνιαίος μισθός για 5ήμερο 1 ώρα (5 ώρες/εβδομάδα) 81,25€ 89,37€
Μηνιαίος μισθός για 5ήμερο 2 ώρες (10 ώρες /εβδομάδα) 162,5€ 178,75€
Μηνιαίος μισθός για 5ήμερο 3 ώρες (15 ώρες /εβδομάδα) 243.75€ 268,12€
Μηνιαίος μισθός για 5ήμερο 4 ώρες + 2 επιπλέον ώρες κάθε ημέρα 487,5€ 550€
Μηνιαίος μισθός για 5ήμερο 4 ώρες + 3 επιπλέον ώρες κάθε ημέρα 568,75€ 649€

 

Κόστος επιπλέον ωρών εργασίας στην μερική απασχόληση με βάση των κατώτατο μισθό των 650€

 

Σήμερα Με αύξηση 10%
Πρόσθετη εργασία μιας ώρας 3,9€ 5,4€
Πρόσθετη εργασία μιας ώρας κάθε μέρα (5 ώρες την εβδομάδα) 3,9€ / ημέρα

19,5€ / εβδομάδα

5,4€ / ημέρα

27€ / εβδομάδα

Πρόσθετη εργασία δυο ωρών κάθε μέρα (10 ώρες την εβδομάδα) 7,8€ / ημέρα

 

39€ / εβδομάδα

10,8 € / ημέρα

54€ / εβδομάδα

Πρόσθετη εργασία 3 ωρών κάθε μέρα (15 ώρες την εβδομάδα) 11,7€ / ημέρα

58,5€ / εβδομάδα

16,2€ / ημέρα

81€/ εβδομάδα

 

Πηγή: ΕΘΝΟΣ/Γ. Φώσκολος

About Post Author

+ There are no comments

Add yours