Στο… κόκκινο ο «Αθήνα 9,84»

Στο κόκκινο τα οικονομικά της ΔΕΡΑ («Αθήνα 9,84»). Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΔΕΡΑ το 2018, αλλά οι παρατηρήσεις τους προβληματίζουν έντονα τη διοίκηση του Δήμου. Ο «Αθήνα 9,84» παραμένει ζημιογόνος, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο το ανησυχητικό είναι πως η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του σταθμού «εξαρτάται από την παροχή στήριξης από τον Δήμο Αθηναίων». Και αυτό γιατί, όπως σημειώνεται στην έκθεση, η «δημοτική επιχείρηση έχει υποστεί σημαντικές σωρευμένες ζημίες με αποτέλεσμα η καθαρή θέση της επιχείρησης να έχει καταστεί αρνητική».

Η ΔΕΡΑ έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 4.407.556,86 ευρώ και οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται πλέον στα 5.336.389,37 ευρώ! Επιπλέον, όπως σημειώνεται επίσης στην έκθεση, δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 έως 2018, ενώ υπάρχουν αγωγές από τρίτους κατά της εταιρείας, με τις οποίες διεκδικούνται αποζημιώσεις ύψους 3.943.881 ευρώ!

Πηγή:typologies.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours