Συμφωνία για εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ με το ποσό των 200 εκατ. ευρώ

Το τίμημα για την εξαγορά ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στην αξία της επιχείρησης, χωρίς να υπολογίζονται ο δανεισμός, τα ταμειακά διαθέσιμα και οι μισθώσεις βάσει ΔΠΧΑ 16.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί έναν στρατηγικό μετασχηματισμό για τη ΔΕΗ, καθώς διεθνώς η ενεργειακή μετάβαση διαμορφώνει έναν εντελώς νέο κόσμο λύσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με την εξαγορά της Κωτσόβολος, η ΔΕΗ επιταχύνει περαιτέρω τον μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Κωτσόβολος διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 95 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, εκ των οποίων 27 είναι megastores, καθώς και ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό δίκτυο logistics με ιδιόκτητες αποθήκες, στόλο οχημάτων και δίκτυο συνεργατών. Διαθέτει ακόμη πολυκαναλικό δίκτυο πωλήσεων με φυσικά καταστήματα, call center και ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για τη χρήση 2022-2023, η Κωτσόβολος παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 733 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%, EBITDA 49 εκατ. ευρώ και σχεδόν μηδενικό δανεισμό. Η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2024 και υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις. Θα επιφέρει εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις logistics και IT που είχαν αρχικά προγραμματιστεί από τη ΔΕΗ. 

Πρόκειται για ένα στρατηγικό βήμα μετασχηματισμού της ΔΕΗ, καθώς επιταχύνει την εξέλιξή της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τις νέες ευκαιρίες που διαμορφώνονται παγκοσμίως στον τομέα της ενέργειας.

Πηγή:newsmag.gr

About Post Author