ΔΙΕΘΝΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι τα εμπόδια για την ολική επαναφορά της διεθνούς οικονομίας το 2021

Spread the love

Για τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη ελπίδα είναι ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά ευνοϊκού μετασχηματισμού: οικονομίες που ανακάμπτουν γρήγορα, εταιρείες που είναι πρόθυμες να περάσουν σε αντεπίθεση και να ασχοληθούν με τα «μεγέθη» επιχειρηματικών μοντέλων και κυβερνήσεις που μιλούν για «καλύτερη οικοδόμηση». Ο κίνδυνος, που δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς, είναι ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα καταλήξουν να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του έτους αντιμετωπίζοντας τόσο τις υπάρχουσες όσο και τις νέες ζημιές από το σοκ του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ ελ Εριάν επικεφαλή οικονομολόγο της Allianz υπάρχουν τέσσερις καλοί λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι για το 2021:

-Πρώτα απ’ όλα, τα εμβόλια για την COVID-19 που ανέπτυξαν και εξελίσσουν οι επιστήμονες και οι φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για τη μαζική ανοσία που απαιτείται για να επανέλθουν στο φυσιολογικό οι οικονομικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

-Δεύτερον, ένα σημαντικό μέρος του ιδιωτικού τομέα – υποστηριζόμενο από ανοιχτές κεφαλαιαγορές που παρέχουν άφθονη χρηματοδότηση χαμηλού κόστους – ήταν απασχολημένο με τον σχεδιασμό για τον κόσμο που θα διαμορφωθεί μετά την πανδημία. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να βγουν από την κρίση με καλύτερη ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και αποτελεσματικότητας, καθώς και με αυξημένη λειτουργική ευελιξία και ανοιχτόμυαλο τρόπο – που μπόρεσαν να αποκτήσουν μόνο όταν αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν σε έναν εξαιρετικά αβέβαιο και άνισο αγώνα διαχείρισης κρίσεων.

-Τρίτον, οι εγγενείς δυσκολίες της διαχείρισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν επισημάνει μυριάδες ηγετικά ατοπήματα σε εταιρείες και τοπικές και εθνικές κυβερνήσεις. Το σοκ της COVID-19 έχει επίσης αποκαλύψει σημαντικές αποτυχίες συντονισμού σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο και δημιούργησε μια καλύτερη και ευρύτερη εκτίμηση για τις επιδράσεις από υψηλού αντικτύπου γεγονότα. Ολα αυτά πρέπει να χρησιμεύσουν για να επιταχύνουν την αναγκαία προσαρμογή των προηγούμενων δομών διακυβέρνησης στις πιο ρευστές πραγματικότητες του σήμερα.

-Τέταρτον, τα διάφορα πειράματα που επιβλήθηκαν σε πολλές χώρες και τμήματα των κοινωνιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν προωθήσει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας, της γνωστικής ποικιλομορφίας και της κοινωνικής ευθύνης. Αυτή η αλλαγή μπορεί με τη σειρά της να επιτρέψει μια πολύ αναγκαία αλλαγή στα οικονομικά μοντέλα λειτουργίας σε πολλούς τομείς. Αντί να δανειζόμαστε συνεχώς από το μέλλον, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα τώρα για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερους πόρους για τις μελλοντικές γενιές, έτσι ώστε και αυτοί οι νέοι να είναι καλύτεροι από τους γονείς και τους παππούδες τους.

Ο Μοχάμεντ ελ Εριάν υποστηρίζει πως αυτές οι τέσσερις δυνατότητες κινδυνεύουν από την αδυναμία μας να ξεπεράσουμε αποφασιστικά τις βλάβες που προκαλούνται από πανδημία. Ενα τέτοιο αποτέλεσμα σίγουρα δεν θα αποτελούσε την πρώτη φορά που ένα ατελές ταξίδι εμποδίζει τις οικονομίες να φτάσουν σε έναν πολλά υποσχόμενο προορισμό. Για αυτ΄πο υποστηρίζει πως πρέπει να δράσουμε σε τρεις τομείς:

-Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα με την COVID-19. Η παραγωγή και η διάδοση του ιού θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Επιπλέον, ούτε τα υψηλά ποσοστά χρήσης ούτε η αποτελεσματικότητα είναι εγγυημένα. Επομένως, ενδέχεται να μην επιτύχουμε το κατάλληλο επίπεδο ανοσίας μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2021 – και ακόμη και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι αισιόδοξο. Πολλές προηγμένες οικονομίες πρέπει επειγόντως να καταστέλλουν τα ποσοστά μόλυνσης COVID-19 ενώ παράλληλα δημιουργούν γρήγορα κρίσιμες δυνατότητες δοκιμών και εντοπισμού, ενισχύοντας τις θεραπείες και βελτιώνοντας τις επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις και οι φορείς δημόσιας υγείας πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για να ενισχύσουν το μήνυμα ότι το να προσέχει κανείς την COVID-19 συνεπάγεται δυσκολίες και θυσίες, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν η οικογένεια και η κοινωνία.

-Δεύτερον, οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα τώρα (όπως εκσυγχρονισμός υποδομών, επενδύσεις πράσινης οικονομίας, επανεκπαίδευση και βελτίωση εργασίας και φορολογική μεταρρύθμιση) για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες μακροπρόθεσμες πιέσεις στην ανάπτυξη. Εάν αποτύχουν να δράσουν γρήγορα, ο μετα-πανδημικός κόσμος θα σημαδευτεί από εταιρικές χρεοκοπίες και παρατεταμένη ανεργία. Η εταιρική συγκέντρωση θα είναι υψηλότερη, η παγκοσμιοποίηση θα μειωθεί, η ανταγωνιστικότητα θα μειωθεί, η ανισότητα θα αυξηθεί. Η παγκόσμια οικονομία θα είναι λιγότερο παραγωγική και πιο κατακερματισμένη, με λιγότερη συμμετοχή και πρόσβαση, καθώς και υψηλότερο βαθμό χρηματοοικονομικής ανασφάλειας των νοικοκυριών. Ολα αυτά θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και ζήτησης, να υπάρξουν παρατεταμένα, δύσκολα εμπόδια στην οικονομική ανάκαμψη.

-Τρίτον, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν την αποσύνδεση της χρηματοδότησης από την πραγματική οικονομία, η οποία έχει γίνει τόσο ακραία που κινδυνεύει η μελλοντική οικονομική ευημερία. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η παγκόσμια οικονομία είναι ένα κύμα άτακτης χρηματοπιστωτικής απομόχλευσης κατά την οποία η υπερβολική ανάληψη κινδύνων υπονομεύει ή ακόμη και εκτροχιάζει την οικονομική ανάκαμψη.

Κατά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Allianz η αποτυχία ταχείας δράσης σε αυτές τις τρεις επιταγές θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο να παγιδευτεί η μετα-πανδημική παγκόσμια οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο ανεπαρκούς ανάπτυξης, υπερβολικής ανισότητας, αυξανόμενων κοινωνικών ρήξεων και περιόδων οικονομικής αστάθειας. Ηδη πάρα πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν από μόνιμο οικονομικό εκτοπισμό λόγω καταστάσεων που σχετίζονται με την πανδημία. Μια χαλαρή πολιτική απάντηση θα πλήξει την ενέργεια, την εφευρετικότητα και τη συμμετοχή στην κοινότητα που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε νέες, παραγωγικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η επίτευξη μιας μεγάλης οικονομικής ανάκαμψης το 2021 και η διατήρηση ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης στη συνέχεια θα απαιτήσουν πολύ περισσότερα από ένα εμβόλιο COVID-19. Ωστόσο, ο Μοχάμεντ ελ Εριάν υποστηρίζει πως με τολμηρά μέτρα, εμπνευσμένη ηγεσία και λίγη τύχη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής μπορούν να βοηθήσουν να τεθεί η παγκόσμια οικονομία στον σωστό δρόμο.

Πηγή:newsbomb.gr

Comment here

shares