Οριστικό! Αυτή θα είναι η ανώτατη σύνταξη – «Κλείδωσαν» τα ποσά

Τι ορίζει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης για τις «χρυσές» συντάξεις.

Μπορεί η οροφή που έβαλε η κυβέρνηση στις συντάξεις να καθορίστηκε στις 4.608 ευρώ τον μήνααλλά αυτή η σύνταξη μετά τις κρατήσεις και τους φόρους που έχουν επιβληθεί κατεβαίνει στις 2.489 ευρώ τον μήνα. Κι αυτό ανεξάρτητα από το ύψος των εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος στα 35 ή και 40 χρόνια εργασίας και ασφάλισης με υψηλές αποδοχές.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης για τις «χρυσές» συντάξεις, ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά.

Το ανώτατο όριο κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ανέρχεται σε 4.608 ευρώ (12 μήνες επί 384 ευρώ που είναι η εθνική σύνταξη).Στη συνέχεια επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608 ευρώ, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ – όπου αυτή επιβάλλεται – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011.

Η κράτηση για αυτό το ύψος της σύνταξης ανέρχεται σε 14% και προκύπτει ως εξής:

4.608 ευρώ επί 14% = 645,12 ευρώ κράτηση τον μήνα. Στη συνέχεια στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% που καταβάλλουν όλοι οι συνταξιούχοι (άρθρο 44 του Ν. 4387/2016).

Δηλαδή από τα 4.608 ευρώ αφαιρούνται τα 645,12 και η σύνταξη πάει στα 3.962,88 ευρώ. Η κράτηση για την περίθαλψη υπολογίζεται ως εξής: 3.962,88 ευρώ επί 6% = 237,77 ευρώ τον μήνα. Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό της σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων μετά τις κρατήσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρώ τον μήνα.

Το ετήσιο πλέον εισόδημα ενός συνταξιούχου με την ανώτατη αυτή σύνταξη των 3.725,11 ευρώ τον μήνα ανέρχεται σε 44.372 ευρώ. Σύμφωνα με τη φορολογική κλίμακα που ισχύει, ο φόρος που αναλογεί είναι 13.115,6 ευρώ. Αρα κάθε μήνα με την παρακράτηση θα αφαιρούνται 1.092,6 ευρώ.

Η σύνταξη διαμορφώνεται σε 2.632,5 ευρώ τον μήνα. Επ’ αυτού του ποσού επιβάλλεται ακολούθως και δεύτερη εισφορά, η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης όπως ισχύει για όλα τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ ετησίως. Η δεύτερη έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται στους συνταξιούχους (η πρώτη ήταν υπέρ του ΑΚΑΓΕ) ανέρχεται για το ετήσιο εισόδημά τους σε 1.723 ευρώ.

Αρα κάθε μήνα θα αφαιρούνται από τη σύνταξη 143,5 ευρώ. Μετά από αυτές τις κρατήσεις και επιβαρύνσεις η τελική καθαρή σύνταξη που μπαίνει στον λογαριασμό διαμορφώνεται στα 2.489 ευρώ τον μήνα, από τα 4.608 ευρώ που καθόρισε με το «πλαφόν» ο κ. Βρούτσης.

Πηγή: Cnn.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours