Ξεπαγώνουν οι τριετίες, αυξάνονται μισθοί στον ιδιωτικό τομέα – Οι δικαιούχοι

Αυξήσεις έως και 30% για αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό – Ο ρόλος της προϋπηρεσίας

Αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα φέρνει το «ξεπάγωμα» των τριετιών που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024. Η νέα ευνοϊκή συνθήκη, ωστόσο, αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων και δη αυτούς που κατοχύρωσαν προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών έως και το Φεβρουάριο του 2012.

Αντίθετα εκτός κάδρου αυξήσεων μένουν όσοι εισήλθαν στην αγορά εργασίας, μετά τις 14/2/2012, καθώς από την 1/1/2024 θα αρχίσουν να χτίζουν το δικαίωμα επιδόματος για πρώτη φορά.

Η προσμέτρηση στον μισθό αφορά όλων των ειδών τις προσαυξήσεις της προϋπηρεσίας, δηλαδή τριετίες στον κατώτατο ή 3ετίες, 5ετίες ή άλλες κλίμακες, που ορίζονται σε ενεργές συλλογικές συμβάσεις. Παράλληλα το υπουργείο Εργασίας αποσαφήνισε, μέσω και της σχετικής ρύθμισης, που ψηφίστηκε, ότι δεν ισχύει η αναδρομικότητα στην περίπτωση των τριετιών.

Η αύξηση που θα δουν οι δικαιούχοι μισθωτοί από την αρχή του 2024, θα συναρτάται άμεσα με τον χρόνο προϋπηρεσίας που είχαν κατοχυρώσει έως και το Φεβρουάριο του 2012

Ειδικότερα:    

  1. Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 2 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση τριετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 10% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780×0,1=858 ευρώ).
  2. Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 5 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 2ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εξαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 20% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780×0,2=936 ευρώ).
  3. Εργαζόμενος με πρόσληψη προ του 2012 και προϋπηρεσία 8 χρόνων: Το δικαίωμα ωρίμανσης της 1ης τριετίας ενεργοποιείται 1/1/2024 και καθίσταται πληρωτέο με τη συμπλήρωση εννιαετίας την 1η/1/2025, με αύξηση 30% επί του τότε ισχύοντος βασικού μισθού (π.χ. με σημερινές τιμές 780+780×0,3=1.014 ευρώ).

Σε περίπτωση συλλογικών συμβάσεων, τα ανωτέρω όρια προσαρμόζονται ανάλογα με τον ισχύοντα σε επίπεδο βασικού μισθού και κλίμακας προσαυξήσεων.

Επίσης, αν οι εργαζόμενοι έχουν ήδη δει αυξήσεις στους μισθούς ενδιαμέσως από το 2012 έως το 2023 και υπερβαίνουν τα σημερινά ισχύοντα είτε στον κατώτατο είτε σε αυτά που ορίζονται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), τότε συμψηφίζονται με τα καταβαλλόμενα.

Πηγή:sofokleousin.gr

About Post Author