Εγκεφαλικό: Πώς το τραγούδι βοηθά στην ανάρρωση

Η ανάρρωση μετά από ένα εγκεφαλικό μπορεί να είναι δύσκολη και μακροχρόνια. Φαίνεται όμως πως το τραγούδι μπορεί να επιταγχύνει τους ασθενείς να επανέλθουν μετά από ένα εγκεφαλικό. Αυτό αποκαλύπτει μια νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητα της ομαδικής μουσικοθεραπείας.

Το τραγούδι μπορεί να είναι χρήσιμο βοήθημα για τους ασθενείς που έχουν πάθει εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην ανάκτηση της ικανότητας επικοινωνίας, αναφέρουν επιστήμονες από τη Φιλανδία.

Υπολογίζεται ότι το 40% των ασθενών που επιβιώνουν από τα εγκεφαλικά επεισόδια πάσχουν από αφασία. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η διαταραχή της ομιλίας, της γραφής και της κατανόησης της γλώσσας. Στους σχεδόν μισούς ασθενείς, η αφασία επιμένει έναν χρόνο μετά το εγκεφαλικό, πλήττοντας την ποιότητα ζωής τους ή οδηγώντας σε κοινωνική απομόνωση.

Τραγούδι και εγκεφαλικό

Οι ερευνητές εξέτασαν αν η ομαδική θεραπεία αποκατάστασης με τραγούδι μπορεί να βοηθήσει τους πάσχοντες. Στη μελέτη δοκιμάστηκαν διάφορα στοιχεία  της μουσικοθεραπείας, όπως ο μελωδικός τονισμός, το τραγούδι σε χορωδία και το τραγούδι με τη βοήθεια τάμπλετ.

Στον μελωδικό τονισμό χρησιμοποιούνται μελωδίες και ο ρυθμός για να εξελιχθεί σταδιακά ο ασθενής από το τραγούδι στην ομιλία. Είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιείται σε μερικά προγράμματα αποκατάστασης της αφασίας.

Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι, παρά της αφασία τους, πολλοί ασθενείς με εγκεφαλικό διατηρούν την ικανότητα να τραγουδούν. Ωστόσο το τραγούδι, ιδίως το χορωδιακό, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στους ασθενείς αυτούς.

Στη νέα μελέτη συμμετείχαν συνολικώς 54 ασθενείς με χρονία αφασία και οι συγγενείς τους. Την μουσικοθεραπεία έκαναν ένας εκπαιδευμένος θεραπευτής και ένας διευθυντής χορωδίας. Οι ασθενείς έκαναν ομαδική θεραπεία με τραγούδια επί τέσσερις μήνες. Λάμβαναν επίσης την κλασική φροντίδα για την αφασία τους.

Τί έδειξε η έρευνα

Οι ερευνητές εξέτασαν τους ασθενείς πέντε και εννέα μήνες μετά την έναρξη της μελέτης. Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Brain Comminications.

Η προσθήκη τραγουδιών στη θεραπεία τους βελτίωσε σημαντικά την επικοινωνία τους και την παραγωγή λόγου. Αυτό παρατηρήθηκε τόσο κατά τον έλεγχο των πέντε μηνών, όσο και τους εννέα μήνες.

Επιπλέον, η μουσική παρέμβαση βελτίωσε τις κοινωνικές συναναστροφές τους και μείωσε το φορτίο των φροντιστών τους. Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι φροντιστές τους, εξ άλλου, ανέφεραν ότι λάμβαναν περισσότερη υποστήριξη από τον περίγυρό τους.

«Η μελέτη μας είναι η πρώτη στην οποία συμμετείχαν οι φροντιστές σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των ασθενών, με την ψυχολογική τους κατάσταση να εξετάζεται ξεχωριστά», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Sini-Tuuli Siponkoski, από την Ομάδα Μουσικής, Γήρανσης & Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι. «Διαπιστώσαμε ότι η παρέμβασή μας τους βοηθούσε και αυτούς σημαντικά. Επομένως το τραγούδι ως προσθήκη στη θεραπεία της χρόνιας αφασίας μπορεί να παράσχει σημαντικά οφέλη σε ασθενείς και φροντιστές».

Πηγή

About Post Author