Ποιες συντάξεις αυξάνονται το 2023

Αυξήσεις στις συντάξεις θα δουν οι συνταξιούχοι από το 2023, με τις κύριες συντάξεις να παίρνουν κατά μέσο όρο μια αύξηση της τάξης των 40 με 45 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 500 ευρώ ετησίως. 

Οι επικουρικές, εάν πάρουν αύξηση, θα είναι κατά μέσο όρο στα 15 ευρώ το μήνα. Ποσό που ισοδυναμεί με μία επιπλέον επικουρική των 180 ευρώ σε ετήσια βάση.

Οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις έχουν προβλεφθεί με νόμο και δεν ακυρώνονται, ενώ στις επικουρικές οι αυξήσεις αν και έχουν νομοθετηθεί θα δοθούν σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλείμματα στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ.

Σύμφωνα με το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» στον «Ελεύθερο Τύπο», τα πρώτα σενάρια βάσει εκτιμήσεων κάνουν λόγο για ένα ποσοστό γύρω στο 4% με 5%, ενώ επικρατέστερο είναι το 4,5% σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.

Πρόσφατα υπήρχαν και επίσημες διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, ότι το 2023, μετά από μια 12ετία παγώματος και περικοπών, θα δοθούν αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις όπως τις προβλέπει ο τελευταίος ασφαλιστικός νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Ο νόμος 4670/2020, στην παράγραφο 4α, του άρθρου 25 (που τροποποιεί άρθρο 14 του νόμου 4387/2016), αναφέρει και τον τρόπο με τον οποίο θα προσδιοριστεί το τελικό ποσοστό των αυξήσεων για τις κύριες συντάξεις.

Ειδικότερα, η παράγραφος 4α του άρθρου 25 του νόμου 4670 αναφέρει ότι:

«Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».

Οι αυξήσεις, δηλαδή, θα είναι ίσες με το 50% του αθροίσματος της μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού και όχι μεγαλύτερες του ετήσιου πληθωρισμού.

Η αύξηση θα υπολογιστεί επί της ανταποδοτικής και της εθνικής σύνταξης, όχι επί της προσωπικής διαφοράς.

Με τα έως τώρα δεδομένα από τις πλέον αρμόδιες πηγές (Τράπεζα της Ελλάδος, Κρατικός Προϋπολογισμός κ.ά.), ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2022 εκτιμάται στο 3,5%-3,8% και ο πληθωρισμός σε ένα εύρος από 5,8% ως 7%.

Σύμφωνα με το νόμο και βάσει των έως τώρα επίσημων προβλέψεων της οικονομίας, το ήμισυ της ανάπτυξης, δηλαδή περίπου το 1,9%, και το ήμισυ του πληθωρισμού, δηλαδή ένα μέσο ποσοστό 3,2%, αθροίζονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 5,1%, που θα είναι και η αύξηση για το 2023.

Αν τα δεδομένα αλλάξουν (π.χ., μείωση του ρυθμού ανάπτυξης), μπορεί το ποσοστό αύξησης των συντάξεων να υποχωρήσει στο 4% και όχι πιο κάτω. Αν τα πράγματα καλυτερέψουν, τότε οι αυξήσεις μπορεί και να κινηθούν οριακά πάνω από το 5%.

Οι νέοι πίνακες με τις αυξήσεις κύριων συντάξεων για όλα τα Ταμεία που αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος» παίρνουν ως εκτίμηση μια αύξηση της τάξης του 4,8% σε όλες τις συντάξεις.

Υπάρχει το ενδεχόμενο οι αυξήσεις να είναι κλιμακωτές, δηλαδή να αποφασιστεί μεγαλύτερη αύξηση στις χαμηλές συντάξεις, ώστε να φανούν στην τσέπη των συνταξιούχων, και μικρότερη αύξηση στις υψηλότερες συντάξεις.

Τα ποσά γήρατος, αναπηρίας, χηρείας για 2.249.911 παλαιούς και 394.261 νέους συνταξιούχους

Στον πρώτο πίνακα είναι οι κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου από όλα τα Ταμεία και οι αυξήσεις του 2023 για 2.249.911 παλαιούς συνταξιούχους πριν τις 13/5/2016.

Αντίστοιχα, στον δεύτερο πίνακα δημοσιεύονται οι συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) και οι αυξήσεις του 2023 για 394.261 νέους συνταξιούχους μετά τις 13/5/2016 από όλα τα Ταμεία.

Για τους παλαιούς συνταξιούχους οι αυξήσεις φτάνουν στα 67 ευρώ κατά μέσο όρο και αφορούν συνταξιούχους των πρώην Ειδικών Ταμείων (ΔΕΗ, ΟΤΕ, τραπεζών κ.ά.), όπου ενδεικτικά η μέση σύνταξη γήρατος από τα 1.404 ευρώ σήμερα, θα φτάσει στα 1.471 ευρώ το 2023.

Τη μεγαλύτερη αύξηση, 105 ευρώ το μήνα, θα έχουν και οι νέοι συνταξιούχοι από τα ίδια Ταμεία, όπου η μέση σύνταξη γήρατος από τα 2.184 ευρώ σήμερα, θα φτάσει στα 2.289 ευρώ το 2023.

Ενδεικτικά, με εκτίμηση για αύξηση 4,8% το 2023, οι αυξήσεις και συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων θα διαμορφωθούν ως εξής:

Η μέση σύνταξη γήρατος ΙΚΑ από τα 742 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσε στα 777 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 36 ευρώ/μήνα), η μέση σύνταξη αναπηρίας από τα 520 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσει στα 545 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 25 ευρώ/μήνα) και η μέση σύνταξη θανάτου από τα 446 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσει στα 467 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 21 ευρώ/μήνα).

Η μέση σύνταξη γήρατος στο Δημόσιο από τα 1.170 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσε στα 1.226 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 56 ευρώ/μήνα), η αναπηρίας από τα 1.125 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσει στα 1.179 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 54 ευρώ/μήνα) και η μέση σύνταξη θανάτου από τα 715 ευρώ προ φόρου σήμερα, θα φτάσει στα 749 ευρώ το 2023 (μέση αύξηση 34 ευρώ/μήνα).

Για τους νέους από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχους λόγω γήρατος οι αυξήσεις και οι συντάξεις του 2023 διαμορφώνονται ως εξής:

Για συνταξιούχους ΙΚΑ, μέση αύξηση 36 ευρώ το μήνα και μέση σύνταξη στα 780 ευρώ από τα 744 ευρώ σήμερα.

Για συνταξιούχους Ταμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών, μέση αύξηση 105 ευρώ το μήνα και μέση σύνταξη στα 2.289 ευρώ από 2.184 ευρώ σήμερα.

Για συνταξιούχους Δημοσίου, μέση αύξηση 58 ευρώ το μήνα και μέση σύνταξη στα 1.266 ευρώ από τα 1.208 ευρώ σήμερα.

Για συνταξιούχους από ΕΤΑΑ, μέση αύξηση 52 ευρώ το μήνα και μέση σύνταξη στα 1.125 ευρώ από τα 1.074 ευρώ σήμερα.

Για συνταξιούχους ΟΑΕΕ, μέση αύξηση 39 ευρώ το μήνα και μέση σύνταξη στα 859 ευρώ από 819 ευρώ σήμερα.

Πηγή:cnn.gr

About Post Author