Αυτοί είναι οι 25 τρόποι για να πάρετε μεγαλύτερη σύνταξη

Οι κινήσεις σας για να καλύψετε τη «χρυσή» δεκαετία από τα τριάντα έως τα σαράντα έτη ασφάλισης

Η διαφορά του ενός ενσήμου στα χρήματα, ποιων Ταμείων οι ασφαλισμένοι είναι κερδισμένοι και τι γίνεται με επικουρική και διαδοχική

Τελικά, η «χρυσή» δεκαετία της ασφάλισης από τα 30 έως τα 40 έτη είναι η χρονική περίοδος που µπορείτε να εξασφαλίσετε περισσότερα χρήµατα… Ολοι οι ειδικοί συµφωνούν ότι «µε το νέο Ασφαλιστικό σύνταξη από 30 έτη και µία ηµέρα µετά δίνει αύξηση που µπορεί να φτάσει από 63 έως 288 ευρώ σε υψηλότερο επίπεδο…». ∆ηλαδή, ετήσια αύξηση εισοδήµατος έως και 3.000 ευρώ στα 30 χρόνια µε έναν αξιοπρεπή χαρακτήρα ασφάλισης. Με τις χαµηλές συντάξεις υπάρχει αύξηση η οποία στα 40 έτη αγγίζει τα 63 ευρώ.

Οπως τονίζει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, «ακόµα και 1 ένσηµο
παραπάνω µπορεί να δώσει πλέον µε το νέο σύστηµα ώθηση για µεγαλύτερη σύνταξη». Κατά τους εργατολόγους, έχουµε τις εξής παραµέτρους:

1. Το όφελος θα είναι ορατό από φέτος για όσους βγουν σε σύνταξη µε 30 και άνω έτη ασφάλισης, αφού οι µισθοί και οι εισφορές τους θα υπολογιστούν µε αυξανόµενη αναπλήρωση.

2. Η αυξανόµενη αναπλήρωση εξασφαλίζει αύξηση σύνταξης σε σχέση µε το ποσό που θα έπαιρναν αν διατηρούνταν οι παλαιοί συντελεστές αναπλήρωσης του Νόµου Κατρούγκαλου.

3. Κερδισµένοι θα είναι όλοι όσοι µπορούν να παραµείνουν στην εργασία, αφού θα έχουν αύξηση άµεσα.

4. Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση µετά τα 30 έτη.

5. Οι εξερχόµενοι από τώρα έως το 2024 µπορούν να αξιοποιήσουν τα νέα ποσοστά και να έχουν αυξήσεις.

6. Κερδισµένοι θα είναι οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου, του ΙΚΑ, των ∆ΕΚΟ, του ΝΑΤ και επιστήµονες.

7. Το 40ό έτος δίνει ποσοστό αναπλήρωσης 2,55%, εξέλιξη που αυξάνει σε µέγιστο βαθµό τη σύνταξη. ∆είτε: Με 39 έτη η ανταποδοτική σύνταξη θα υπολογιστεί πλέον µε ποσοστό 47,46% του µισθού, έναντι 40,80% που έδινε ο Νόµος Κατρούγκαλου. Στα 40 έτη, το ποσοστό πάει στο 50,01%, έναντι 42,8% του Νόµου Κατρούγκαλου.

8. Προσοχή όµως! Μετά τα 40 έτη, ο εργαζόµενος θα έχει αύξηση 0,5% και στα 42 χρόνια ακόµα ένα 0,5%. Εποµένως, είναι συµφερότερη η σύνταξη στα 40 χρόνια, όπου υπάρχει η µεγαλύτερη προσαύξηση.

9. Προσοχή! Οι αυξήσεις καλύπτουν όσους βρίσκονται στην κλίµακα από 30 έως 44 έτη ασφάλισης και έχουν υψηλές αποδοχές, πάνω από 1.500 ευρώ.

10. Όσοι έχουν λιγότερα από 30 έτη δεν έχουν αύξηση, λόγω της απόφασης του ΣτΕ.

11. Να τονιστεί ότι, αν έχετε λάβει σύνταξη είτε πριν από τις 13/5/2016 είτε τη µεταβατική περίοδο µέχρι τέλους του 2018 και έχετε µικρή προσωπική διαφορά, δη λαδή κάτω των 50 ευρώ, είτε θα συµψηφίσετε τη διαφορά µε τις επερχόµενες αυξήσεις είτε θα περάσετε στην αρνητική προσωπική διαφορά, µε µικρές όµως αυξήσεις.

12. Αν έχετε βγει µετά τις 13/5/2016, θα δείτε αυξήσεις, αν έχετε 30-44 έτη, αναδροµικά από τις αρχές Οκτωβρίου 2019.

13. Στις επικουρικές έχουµε όσους δεν είχαν άθροισµα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ τον 9ο του 2016 και δεν θα δουν καµία αύξηση και όσους είχαν µείωση άνω των 1.300 ευρώ.

14. Οσοι συνταξιούχοι απασχολούνται θα χάνουν το 30% της σύνταξής τους. Οµως πολύτεκνοι συνταξιούχοι που εργάζονται και έχουν ένα παιδί ανήλικο ή κάτω των 24 ετών, εφόσον σπουδάζει, δεν χάνουν τίποτα.

15. Η απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας απαιτεί 50 ένσηµα για εργαζόµενο και 60 για επαγγελµατία.

16. Στη διαδοχική άνω των 67 θα βγαίνουν στη σύνταξη από τον τελευταίο φορέα χωρίς καθυστέρηση.

17. Όσοι υπηρετούν στις Ειδικές ∆υνάµεις θα δουν τα ποσοστά αναπλήρωσης στις συντάξεις τους να προσαυξάνονται κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος µετά το 45ο.

18. Μπορεί να λάβει σύνταξη από ίδιο δικαίωµα ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός αναπήρου που είχε λάβει σύνταξη µε ειδικές διατάξεις.

19. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες θα δηλώσουν την ασφαλιστική κλίµακα στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν για το 2020 σε ειδική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ.

20. Μισθωτοί µε παράλληλη απασχόληση ως ελεύθεροι επαγγελµατίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς για το «µπλοκάκι», µε την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από τη µισθωτή απασχόληση η εισφορά των 252 ευρώ τον µήνα για σύνταξη και υγεία. Προϋπόθεση, ο απασχολούµενος να λαµβάνει αµοιβή 930 ευρώ και πάνω στη µισθωτή απασχόληση.

21. Πλέον δεν ισχύει ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεµελίωση αυτοτελούς δικαιώµατος εφάπαξ παροχής.

22.Θεσπίζεται η ενιαία αντιµετώπιση όλων των ασφαλισµένων στη χορήγηση Εφάπαξ. Θα χορηγείται µαζί µε την κύρια σύνταξη.

23. Καταργείται η διάταξη που έθετε ως προϋπόθεση την ασφάλιση τριών ετών για την επιστροφή των εισφορών για το Εφάπαξ.

24. Ανώτατο όριο ασφαλιστικών δαπανών 6.500 ευρώ. 25. Πλέον το όριο των ασφαλιστικών υποχρεώσεων αποσυνδέεται από τον κατώτατο βασικό µισθό άγαµου µισθωτού.

Πηγή:εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

About Post Author

+ There are no comments

Add yours