Τι απαντά το «Σπίτι του Ηθοποιού» στα άθλια ψέματα Τράγκα περί έξωσης ηθοποιών

Σάλος έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες μετά από την αήθη επίθεση του Γιώργου Τράγκα στο Σπίτι του Ηθοποιού μιλώντας για δήθεν καταγγελίες ηθοποιών που φιλοξενούνται στο «Σπίτι» ότι απειλήθηκαν με έξωση αν δεν εμβολιαστούν κατά του κοροναϊού.

Η «καταγγελία», την οποία έσπευσε να εκμεταλλευτεί και να δημοσιοποιήσει ο γνωστός αντιεμβολιαστής Γιώργος Τράγκας, ανέφερε ότι πέντε ηθοποιοί προειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν άμεσα από την δομή αφού δεν έχουν εμβολιαστεί.

Μάλιστα ο κ. Τράγκας αναληθώς ανέφερε ότι το Σπίτι του Ηθοποιού δεν είναι ούτε ίδρυμα, ούτε δομή, για να νομιμοποιείται να ζητά υποχρεωτικό εμβολιασμό από τους φιλοξενούμενους του, επιχείρημα που προέβαλαν και οι καταγγέλοντες.

Σήμερα το ΔΣ του «Σπιτιού του Ηθοποιού» απάντησε στις ανακρίβειες που γράφονται αποκαθιστώντας την αλήθεια, καθώς σύμφωνα με το ΦΕΚ που δίνουν στη δημοσιότητα από το 2018 το Σπίτι του Ηθοποιού είναι «φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Ξεκαθαρίζουν ότι το Σπίτι του Ηθοποιού είναι ίδρυμα, ενώ ο κ. Τράγκας εκτίθεται καθώς οι πέντε καταγγέλοντες είναι τελικά δύο και μάλιστα μένουν στα δωμάτια ενώ έχουν ξεπεράσει εδώ και μήνες τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής τους.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν

Απο Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Το σπίτι του ηθοποιού», με ΑΦΜ 099990944, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Παναθηναίων, αρ. 5, όπως νομίμως εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ

Άπαντες φιλοξενούμενους και υπαλλήλους στην πολυόροφη οικοδομή ιδιοκτησίας του Ιδρύματος που ευρίσκεται στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της περιφερείας του δήμου Αθηναίων, επί της οδού Παναθηναίων αριθμ. 5 *********************

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το ίδρυμά μας με την επωνυμία «Το σπίτι του ηθοποιού» αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), το οποίο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με αρμοδιότητες τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του ιδρύματος και εν γένει τη λήψη αποφάσεων για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του, τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη φιλοξενία των ηθοποιών ή σπουδαστών, ήτοι αποφασίζει για την επιλογή ή απομάκρυνση αυτών, σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των κανόνων λειτουργίας του ιδρύματος από εκείνους καθώς και ορίζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης των φιλοξενούμενων στο Ίδρυμα.

Σκοπός του ιδρύματός μας είναι η στέγη, περίθαλψη και φροντίδα σε υπερήλικες, σε χαμηλοσυνταξιούχους ηθοποιούς, νέους σπουδαστές δραματικών σχολών, με την δημιουργία ξενώνα, η διευκόλυνση γονέων ηθοποιών με τη δημιουργία παιδικού σταθμού, καθώς και η ενεργής παρέμβαση μας στην πολιτιστική ζωή με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, η προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης, η δημιουργία βιβλιοθήκης, θεατρικού και κινηματογραφικού αρχείου, η ίδρυση δραματικής σχολής, η δημιουργία θεάτρου, κινηματογράφου και αίθουσας μουσικής.

Το ίδρυμα μας έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των ηθοποιών που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση με την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την προσωρινή φιλοξενία τους στο οίκημα του ιδρύματος καθώς και την κάλυψη αναγκών προσωρινής φιλοξενίας των σπουδαστών.

Κατά το άρθρο 4 του ως άνω κανονισμού, ηθοποιοί ή σπουδαστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρότατες οικονομικές δυσχέρειες, μη δυνάμενοι να ικανοποιήσουν τα προς το ζήν μπορούν να γίνουν δεκτοί για προσωρινή φιλοξενία στο ίδρυμα μας, κατόπιν της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία της επιλογής.

Σύμφωνα με τα άρθρο 6 και 7, οι φιλοξενούμενοι υποχρεούνται να επιδεικύουν τη δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την καθαριότητα του δωματίου τους, να τηρούν τους κανόνες καλής συμβίωσης, επιδεικνύοντας σεβασμό απέναντι στους συγκατοίκους τους.

Στην περίπτωση δε που κάποιος από τους φιλοξενούμενους δημιουργεί προβλήματα συμπεριφοράς, τότε αναλόγως της σοβαρότητας του προβλήματος, προβλέπεται παρατήρηση, έγγραφη προειδοποίηση ή και απομάκρυνση από το ίδρυμα.

Η τελευταία κύρωση προβλέπεται ιδίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φιλοξενούμενου με τους κανόνες του ιδρύματος ή δημιουργίας προβλημάτων και διενέξεων, η δε λήψη απόφασης για την απομάκρυνση γίνεται δυνάμει του άρθρου 2 του Κανονισμού από το ΔΣ.

Λίαν προσφάτως και λόγω του ότι στο Ίδρυμά μας διαμένουν αρκετοί φιλοξενούμενοι ηθοποιοί, ήτοι αποτελεί έναν χώρο στον οποίο συναντώνται πλείονες άνθρωποι αλλά και σε συμμόρφωση αφενός με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, αφετέρου με το υπ’ αριθμ. 3371/10-8-2018 ΦΕΚ (ΤΕΥΧΟΣ Β’) αποφασίστηκε με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας ότι η στέγη, περίθαλψη και φροντίδα θα δίδεται απαραιτήτως μόνο σε εμβολιασμένους κατά του κορωνοϊού COVID-19 ηθοποιούς (υπερήλικες, χαμηλοσυνταξιούχους, νέους σπουδαστές δραματικών σχολών).

Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως, σας καλούμε όπως εντός τριών ημερών από την ανάρτηση και κοινοποίηση της παρούσας ανακοινώσεως μας γνωρίσετε α) εάν έχετε εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή β) εάν έχετε επιθυμία για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης να μας γνωρίσετε πότε έχετε προγραμματίσει το ραντεβού σας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση αρνητικής ή καθόλου απάντησης σας και δεδομένου της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματός μας το οποίο είναι το όργανο που λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του ενώ μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που αφορούν στη φιλοξενία των ηθοποιών ή σπουδαστών, είμαστε υποχρεωμένοι να σας καλέσουμε να αποχωρήσετε από τους χώρους φιλοξενίας του Ιδρύματος. 

About Post Author

+ There are no comments

Add yours