Πως θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες- από τις 18 Αυγούστου οι αιτήσεις

Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Αυγούστου αναμένεται να ανοίξει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η διαδικτυακή πύλη arogi.gov.gr, όπου τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρηματίες, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στις πληγείσες περιοχές θα εισέρχονται με τους κωδικούς του taxisnet και θα υποβάλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρουν την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί κάθε ακίνητο σύμφωνα με τη προσωπική τους εκτίμηση.

Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έδωσε την εντολή για άμεσες αποζημιώσεις και γρήγορες διαδικασίες αλλά οι παθογένειες και η Λερναία Ύδρα της γραφειοκρατίας δεν είναι εύκολο να εξαφανιστούν. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να υπερβούν εμπόδια πολλών δεκαετιών.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη χορήγηση των ενισχύσεων σε δύο φάσεις:

Σε πρώτη φάση η παροχή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου μέσω μιας απλής διαδικασίας με την υποβολή αίτησης από τους πυρόπληκτους. Στόχος είναι η εκταμίευση των ποσών να ξεκινήσει το αργότερο έως τα τέλη Αυγούστου αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

Σε δεύτερη φάση θα γίνει η καταβολή του υπόλοιπου ποσού στους δικαιούχους, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει την εκταμίευση των χρημάτων τους επόμενους δύο με τρεις μήνες. Σημειώνεται ότι η στεγαστική συνδρομή φτάνει έως 150.000 ευρώ για κατοικίες που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές ενώ οι πληγείσες επιχειρήσεις θα λάβουν το 70% των απωλειών τους και το 20% σε προκαταβολή.

Με την υποβολή της αίτησης στην Ανεξάρτητη Αρχή από τις 18 Αυγούστου και μετά, οι πυρόπληκτοι θα λάβουν ως πρώτη αρωγή για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς 20.000 ευρώ, για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες 12.000 ευρώ ενώ για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες 5.000 ευρώ.

Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς η προκαταβολή για τη Στεγαστική Συνδρομή ανέρχεται σε 14.000 ευρώ, για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά το ποσό διαμορφώνεται στα 8.000 ευρώ και για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά η ενίσχυση είναι 3.000 ευρώ. Προκαταβολές θα δοθούν και σε αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Παράλληλα το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρά στην καταγραφή των ζημιών προκειμένου να προσδιοριστεί το τελικό ύψος της ζημίας μετά την υποβολή φακέλου από τον πληγέντα με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Το επιπλέον ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από τη φορολογική αρχή ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Επισημαίνεται ότι η Στεγαστική Συνδρομή αφορά ιδιοκτησίες φυσικών και νομικών προσώπων, όπως αυτές έχουν δηλωθεί στην τελευταία περιουσιακή κατάσταση (έντυπο Ε9) ενώ η προκαταβολή δεν δύναται να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ακινήτου, όπως υπολογίζεται για τον ΕΝΦΙΑ. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις χρησιμοποιούν οι ίδιοι δικαιούνται τόσο τη Στεγαστική Συνδρομή, όσο και την αποζημίωση για οικοσκευή.

Όλες οι οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους είναι ακατάσχετες, αφορολόγητες και δεν συμφηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Πηγή:banks.com.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours