Ο Γιώργος Μυλωνογιάννης σύμβουλος του πρωθυπουργού για φορολογικά θέματα

Σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη επί φορλογικών θεμάτων, ορίστηκε σήμερα ο διακεκριμένος νομικός Γιώργος Μυλωνογιάννης. 

Είναι μάχιμος δικηγόρος,θεωρείται ειδικός σε θέματα φορολογικού δικαίου με παρουσία σε εκατοντάδες υποθέσεις.

ΟΙ γνωμοδοτήσεις του, οι εισηγήσεις του και τα άρθρα του για φορολογικά θέματα χαρακτηρίζονται ως βαρύνουσας σημασίας.

Η τοποθέτηση του κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, είναι ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για τους πολίτες.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours