Κορονοϊός: Πρόβλεψη-σοκ για την ανάπτυξη από την Τράπεζα της Ελλάδος

Οι εκτιμήσεις της έκθεσης θα παρουσιασθούν σήμερα από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Μηδενική ανάπτυξη για το 2020 θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες το βασικό σενάριο της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος για την ελληνική οικονομία που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα, ως συνέπεια του κορΟνοϊού και της «καραντίνας» στην οποία βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία.

Οι εκτιμήσεις της έκθεσης που θα παρουσιασθούν σήμερα από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα είναι αναθεωρημένες επί τα χείρω. Τον Φεβρουάριο, πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, η κεντρική τράπεζα πρόβλεπε ανάπτυξη 2,4% για το 2020.

Αυτή η πρόβλεψη δεν ισχύσει πλέον.

Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα προοιωνίζονται ένα έτος αβέβαιο, με την έκθεση να κρούει τον κώδωνα για στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα πρέπει κινούνται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, προς τη στήριξη της ρευστότητας.

Η Ετήσια Έκθεση της ΤτΕ θα εμπεριέχει και ένα ένα ιστορικό των πανδημιών σε όλον το κόσμο και τις συνέπειες αυτές στις χώρες και τις οικονομίες.

Η σημερινή 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ στην οποία και θα παρουσιασθεί η εν λόγω έκθεση θα γίνει υπό ειδικές συνθήκες. Συγκεκριμένα:

-Θα ληφθούν προληπτικά μέτρα υγιεινής για όλους όσους θα συμμετάσχουν στις εργασίες της συνέλευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονική θερμομέτρηση και απολύμανση χειρών).

-Για την είσοδο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στους χώρους της συνέλευσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει προσέλευσης, και μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου επιτρεπτού αριθμού προσώπων.

-Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τράπεζας θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της συνέλευσης, μόνο εφόσον ο αριθμός των προσερχομένων μετόχων ή των αντιπροσώπων τους το επιτρέψει.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours