Αυξήσεις στις συντάξεις ως και 192 ευρώ

Αυξήσεις στις συντάξεις ως και 192 ευρώ, που θα υπερκαλύψουν και θα μηδενίσουν άμεσα την προσωπική διαφορά που λαμβάνουν, θα δουν με τον επανυπολογισμό συντάξεων περισσότεροι από 180.000 παλαιοί συνταξιούχοι ΙΚΑ και Tαμείων ΔΕΚΟ-τραπεζών που αποχώρησαν με 30 και άνω έτη ασφάλισης.

Οι αυξήσεις θα πληρωθούν σε δόσεις από Ιούλιο ή Αύγουστο και το καθαυτό τελικό ποσό θα είναι μικρότερο από την ονομαστική αύξηση γιατί ένα μέρος θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά.

Το κέρδος, παρά την όποια αύξηση, απομείνει είναι μεγάλο καθώς οι εν λόγω συνταξιούχοι απαλλάσσονται από το «βραχνά» και την αγωνία μήπως τους κοπεί η προσωπική διαφορά στο μέλλον και κυρίως με τις αυξήσεις του νόμου Βρούτση παίρνουν και με το παραπάνω την παλιά τους σύνταξη, αυτή που είχαν πριν τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος:

  • Συνταξιούχος ΔΕΚΟ με 41,6 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.479 ευρώ με προσωπική διαφορά 110 ευρώ, θα έχει από τον νέο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 192 ευρώ, από την οποία τα 110 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 82 ευρώ θα μπουν στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
  • Συνταξιούχος τράπεζας με 36,4 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.476 ευρώ με προσωπική διαφορά 3 ευρώ, θα έχει από τον νέο επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 94 ευρώ, από την οποία τα 3 ευρώ θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 91 ευρώ θα είναι αύξηση στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
  • Συνταξιούχος ΙΚΑ με 40 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.115 ευρώ με προσωπική διαφορά 89 ευρώ, θα έχει από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 127 ευρώ, από την οποία τα 89 ευρώ θα «σβήσουν» την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 38 ευρώ θα μείνουν ως καθαρή αύξηση στην τσέπη με δόσεις από τον Ιούλιο.
  • Συνταξιούχος ΙΚΑ με 39 χρόνια που παίρνει από τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 1.243 ευρώ με προσωπική διαφορά 98 ευρώ, θα έχει από τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση αύξηση κατά 144 ευρώ, από την οποία τα 98 ευρώ θα «σβήσουν» την προσωπική διαφορά και τα υπόλοιπα 46 ευρώ θα είναι η καθαρή αύξηση στην τσέπη από τον Ιούλιο.

Για ποιους «σβήνει» η προσωπική διαφορά το 2023

Από την άλλη πλευρά, πάρα πολλές χιλιάδες παλαιών συνταξιούχων του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω θα έχουν μεν αύξηση αλλά δεν θα ξεπεράσουν την προσωπική διαφορά, από την οποία θα τους μείνει ένα μικρό υπόλοιπο, που θα το καλύψουν όμως με τις αυξήσεις που ξεκλειδώνουν από το 2023.

Για παράδειγμα, και σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες που δημοσιεύουμε στο ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και βασίζονται σε επανυπολογισμούς με πραγματικά στοιχεία συνταξιούχων:

  1. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 37 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 1.025 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.118 ευρώ σύνταξη με αύξηση 92 ευρώ και θα του μείνουν 16 ευρώ από την προσωπική διαφορά που θα τη μηδενίσει με την πρώτη αύξηση του 2023, οπότε και η σύνταξη θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά και θα ανέλθει στα 1.152 ευρώ.
  2. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 35 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 847 ευρώ και προσωπική διαφορά 108 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 897 ευρώ σύνταξη με αύξηση 50 ευρώ και θα του μείνουν 58 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μειώσει με τις αυξήσεις του 2023 και του 2024 και από το 2025 θα έχει πραγματική αύξηση χωρίς προσωπική διαφορά με τη σύνταξη στα 980 ευρώ.
  3. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 38 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 973 ευρώ και προσωπική διαφορά 105ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 1.066 ευρώ σύνταξη με αύξηση 93 ευρώ και θα του μείνουν 12 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει το 2023 και θα έχει πραγματική αύξηση με τη σύνταξη στα 1.098 ευρώ.
  4. Συνταξιούχος ΙΚΑ με 33 έτη μετά τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου παίρνει σύνταξη 825 ευρώ και προσωπική διαφορά 110 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση θα πάρει 850 ευρώ σύνταξη με αύξηση 25 ευρώ και θα του μείνουν 85 ευρώ από την προσωπική διαφορά, που θα τη μηδενίσει σταδιακά με αυξήσεις από το 2023 ως το 2025.

Ποιοι παίρνουν αυξήσεις και μηδενίζουν την προσωπική διαφορά τώρα και ποιοι σβήνουν τη «διαφορά» με τις επόμενες αυξήσεις (Πίνακες)

About Post Author

+ There are no comments

Add yours