Τέλη κυκλοφορίας: Πριν το Πάσχα η πληρωμή τους “με το μήνα”- Πώς θα πάρετε πίσω τις πινακίδες σας

Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καταθέσει στην εφορία τις πινακίδες κυκλοφορίας μπορούν να τις πάρουν πίσω και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα χωρίς πρόστιμο.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν και φέτος να κάνουν άρση ακινησίας των οχημάτων τους χωρίς πρόστιμο, πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, παίρνοντας έτσι πίσω τις πινακίδες τους πριν το Πάσχα.
Όπως μετέδωσε το MEGA, η τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αφορά τους ιδιοκτήτες ΙΧ και μοτοσικλετών που μπορούν να πληρώσουν το ανάλογο ποσό για τους μήνες που θα γίνει η άρση. Για παράδειγμα, αν θέλουν δύο μήνες, θα πρέπει να πληρώσουν τα 2/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Οι κάτοχοι των οχημάτων θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ να δηλώνουν την άρση ακινησίας, για πόσες μήνες την θέλουν και να πληρώνουν το αντίστοιχο ποσό.
Ένα αυτοκίνητο με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ, του οποίου ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει άρση ακινησίας για δύο μήνες, θα πληρώσει 20 ευρώ για να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, μόνο για αυτούς τους δύο μήνες που έχει δηλώσει.
Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να «πάρει πίσω» τις πινακίδες του για το διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλει 459,6 ευρώ (76,6 ευρώ για έξι μήνες).
Η άρση της ακινησίας γίνεται μία φορά το χρόνο ενώ την τελευταία ημέρα, ο κάτοχος του οχήματος θα πρέπει να δηλώσει ξανά ακινησία. Διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπο με πρόστιμο διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας
Φέτος κατατέθηκαν ηλεκτρονικά οι πινακίδες κυκλοφορίας για πάνω από 130.000 οχήματα.
Σύμφωνα με την τροπολογία, τέλη κυκλοφορίας με το μήνα προβλέπονται και για το 2021. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα ποσοστά τελών σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει. Ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται γι΄αυτό, ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Η υποχρέωση καταβολής κατ’ αναλογία των τελών κυκλοφορίας, για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους και όχι το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση άρσης της αναγκαστικής ακινησίας οχήματος.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours