Θεσσαλονίκη: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στα εστιατόρια και τις καφετέριες που ανοίγουν

Αναλυτικές οδηγίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των έκτακτων ρυθμίσεων, που προβλέπουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού τη δυνατότητα διάθεσης επιπρόσθετου κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας πως οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τς 30 Νοεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, που εξειδικεύτηκαν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του κεντρικού δήμου της Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε οποιοδήποτε πεζοδρόμιο, πεζόδρομο ή πλατεία, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

-Σε πεζοδρόμια, το ελάχιστο πλάτος διόδου διέλευσης πεζών είναι 1,50μ.

-Σε πεζοδρόμια όπου έχουν κατασκευαστεί ράμπες ΑμεΑ, αυτές θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με δίοδο ελεύθερης διέλευσης πλάτους 1,50μ. Αντίστοιχα, ράμπες ΑμεΑ που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κτίρια, θα πρέπει να συνδέονται με δίοδο διέλευσης πεζών ή ζώνη διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης πλάτους 3,50μ. ή άλλο κοινόχρηστο πεζόδρομο ή πλατεία

-Οι είσοδοι πολυκατοικιών και κτιρίων θα πρέπει να συνδέονται με την δίοδο διέλευσης πεζών ή με άλλο υφιστάμενο πεζόδρομο ή πλατεία μέσω όδευσης πλάτους τουλάχιστον 1,50μ.

-Σε πεζοδρόμια, παραπλεύρως των οποίων επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, επιβάλλεται απόσταση 0,60μ. από το κράσπεδο.

-Σε πεζοδρόμους και πλατείες, θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη ζώνη διέλευσης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) πλάτους 3,50μ.

-Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραμένει ελεύθερη κατασκευασμένη όδευση τυφλών.

-Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δίκτυα οργανισμών κοινής ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) και ιδιαιτέρως σε εγκαταστάσεις όπως ΚΑΦΑΟ, φρεάτια κλπ.

-Σε περίπτωση τοποθέτησης κινητών συστημάτων σκίασης ή/και κινητών θερμαντικών σωμάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ορατότητα σε φωτεινούς σηματοδότες, πινακίδες του Κ.Ο.Κ. και κάθετες οδούς, προς αποφυγή ατυχημάτων.

-Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρο που χωρίζεται από το κατάστημα μέσω οδού, όπου κινούνται οχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διέλευση του προσωπικού θα γίνεται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., δηλαδή από διαβάσεις πεζών προκειμένου για οδούς του βασικού οδικού δικτύου και ελεύθερα, με επίδειξη προσοχής σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας.

Τι δεν επιτρέπεται

-Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους κοινόχρηστου πρασίνου.

-Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε οδόστρωμα, όπου κινούνται οχήματα.

-Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στις συμβολές καθέτων οδών.

-Σε καταστήματα που βρίσκονται εντός παρόδιας στοάς και με την επιφύλαξη των παρακάτω ειδικών ρυθμίσεων, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός της στοάς.

Οι επιχειρηματίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να ενημερώσουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τον Δήμο εάν έχουν άδεια και επιθυμούν την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων τους ή και εάν δεν έχουν άδεια για φέτος και καταθέτουν τώρα την αίτηση με βάση τις νέες ρυθμίσεις. Στην περίπτωση που η αίτηση ενός επιχειρηματία δε γίνεται αποδεκτή, είτε ο επιχειρηματίας που έχει άδεια δεν επιθυμεί ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων, μπορεί να αιτηθεί αναλογικά μείωση ή επιστροφή (έως 50%) τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

“Ειδικές οδηγίες για πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμους”

Ειδικές οδηγίες εκδόθηκαν για επμέρους περιοχές και συγκεκριμένα για τους πεζοδρόμους Ικτίνου- Ζεύξιδος, τον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και κάθετες πεζοδρομημένες οδούς, την περιοχή της Ροτόντας, της Λεωφόρου Νίκης, τις πλατείες Ναυαρίνου και Χρηματιστηρίου, τα Λουλουδάδικα, την πλατεία Σταμάτη Καραμανη, το Πάρκο Φωκά, την πλατεία Τσιρογιάννη και το πάρκο Πραξαγόρα.

Η αίτηση των επιχειρηματιών θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σχέδιο Διπλωματούχου Μηχανικού, ο οποίος και έχει την ευθύνη της ορθής τήρησης όλων των σχετικών διατάξεων και της ορθής υλοποίησής τους. Με την κατάθεση της αίτησης, αυτή θα θεωρείται κατ’ αρχήν εγκεκριμένη και ο επιχειρηματίας θα μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασής του. Ωστόσο, η Υπηρεσία του Δήμου δύναται να προβεί σε διορθώσεις ή και να απορρίψει την αίτηση μετά από έλεγχο. Βασική προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας, είναι ο επιχειρηματίας να είναι ταμειακά ενήμερος.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours