Κανονικά λειτουργούν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε όλη την χώρα

Ο ΕΟΠΥΥ επισημάνει ότι τα φαρμακεία του Οργανισμού σε όλη την χώρα παραμένουν σε λειτουργία χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους.

«Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και για το λόγο αυτό έχουν ληφθεί μέτρα προκειμένου να μην τίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι εργαζόμενοι στα φαρμακεία του Οργανισμού», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ παρακαλούνται να εισέρχονται σταδιακά για να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με τον αριθμό προτεραιότητας και να μπαίνουν στο φαρμακείο τηρώντας τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ τους (πάνω από δύο μέτρα απόσταση).

Επιπροσθέτως, οι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις τρίμηνες συνταγές που έχουν στην διάθεσή τους, ώστε να μην χρειαστεί να επισκεφτούν τρεις φορές το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ για το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όσοι ασθενείς λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να ορίσουν άτομο που θα παραλαμβάνει τα φάρμακά τους με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, η οποία δεν χρειάζεται θεώρηση. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός ταυτότητας και το ΑΦΜ του ατόμου που θα παραλάβει. Με τον τρόπο αυτό δεν είναι απαραίτητες οι θεωρημένες εξουσιοδοτήσεις που έπρεπε να είχε μέχρι σήμερα ο παραλαβών.

Ήδη ξεκίνησε με απόλυτη επιτυχία η εφαρμογή της προγραμματισμένης παραλαβής ΦΥΚ (ραντεβού) στο κεντρικό Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι σε ασφαλισμένους που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπος του παραλαμβάνει τα φάρμακα υψηλού κόστους συγκεκριμένη ώρα χωρίς αναμονή. Προς το παρόν το μέτρο ισχύει μόνο για τα σκευάσματα που αφορούν στην αντιμετώπιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Όλα τα άλλα ΦΥΚ παραλαμβάνονται κανονικά χωρίς ραντεβού από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί τις επόμενες μέρες και από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Μιχαήλ Καλού 6.

 

About Post Author

+ There are no comments

Add yours