Αυτοδιαχείριση: «Επιλεκτική ερμηνεία της έκθεσης για τον συνεταιρισμό μας από διάφορα κέντρα»

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ενόψει δημοσιευμάτων με αφορμή Έκθεση που παραδόθηκε από την Ernst & Young στον ΟΠΙ, αλλά και ενόψει άλλων σφοδρών επιθέσεων, που εν γένει από διάφορα κέντρα σκόπιμα δέχεται, σημειώνει τα ακόλουθα:

Η Αυτοδιαχείριση είναι αστικός, μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός. Δεν είναι Α.Ε και επίσης δεν είναι κρατικοδίαιτος φορέας. Ελέγχεται και διοικείται πλήρως από τους δημιουργούς/δικαιούχους – μέλη της. Είναι ο μοναδικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων μουσικής στην Ελλάδα, που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (CISAC). Η Αυτοδιαχείριση σήμερα αποτελεί πρότυπο οργανισμού και πληροί τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

Η οποιαδήποτε σύγκριση με την ΑΕΠΙ και με τη διοίκησή της που διώκεται για σειρά κακουργημάτων είναι ατυχής αλλά και ιδιαίτερα προσβλητική. Αγγίζει τα όρια της συκοφαντίας. 

Οι αξιολογικές κρίσεις επί της Έκθεσης αποτελούν σκόπιμη διαστρέβλωση των πραγματικών ευρημάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται σ’ αυτή. Η επιλεκτική «μεταφορά» και ερμηνεία στοιχείων της Έκθεσης είναι στοχευμένα αποπροσανατολιστική, κακόβουλη και παραπλανητική

Τα ευρήματα της Έκθεσης σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την εικόνα που κάποιοι έχουν επιλέξει να μεταφέρουν στον Τύπο. Η χρήση των εσόδων για την κάλυψη της αρνητικής καθαρής θέσης και το αυξημένο ποσοστό παρακράτησης διαχειριστικών εξόδων (χρήση 2018) περιλαμβανόταν στο 5ετές Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan). Μέλη των σωματείων ΜΕΤΡΟΝ-ΣΩΜΣΕ είχαν εγκρίνει τα παραπάνω τόσο ως μέλη του Δ.Σ. όσο και στη Γενική Συνέλευση των Μελών (Δεκέμβρης 2018), κατά την οποία και τα υπερψήφισαν. Μέλη του τότε Δ.Σ. ήταν οι κ.κ. Ηλίας Φιλίππου (Πρόεδρος), Φοίβος Τασσόπουλος (Αντιπρόεδρος) και Στάθης Δρογώσης (Γ.Γραμματέας). 

Οι λόγοι όσων «απέσυραν τα δικαιώματά τους σε μια νύχτα» δεν ήταν άλλοι παρά παιχνίδια ελέγχου, τα οποία εξυφαίνονται ακόμα και σήμερα με την αεικίνητη παρουσία στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναφορές και αξιολογήσεις π.χ. στο πληροφοριακό σύστημα της Αυτοδιαχείρισης, σε «νέα τρύπα», σε μικροποσά χωρίς παραστατικά κ.α. είναι παραπλανητικές και δεν αποτυπώνουν τα ευρήματα.  

Το πληροφοριακό σύστημα της Αυτοδιαχείρισης κατά τα έτη του ελέγχου ήταν αντίστοιχο αυτών που διέθεταν οι περισσότεροι οργανισμοί στην Ελλάδα. Η εισαγωγή ορισμένων πληροφοριών χειροκίνητα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, δεν σημαίνει ούτε σημειώνεται πουθενά ότι οι καταχωρήσεις αυτές ήταν λανθασμένες. 

Καμία αναφορά σε «νέα τρύπα» αλλά ούτε σε ελλείματα στους λογαριασμούς ή σε μη εγκεκριμένες διαχειριστικές δαπάνες δεν υπάρχει στην Έκθεση.

Ανώτατο όριο στα διαχειριστικά έξοδα από την ισχύουσα νομοθεσία κατά τα έτη 2015-2017 δεν υπήρχε. Η πρόβλεψη περί ανώτατου ορίου τέθηκε σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017 και για το πρώτο έτος το ανώτατο όριο ήταν 25% και όχι 20%. 

Σήμερα η υλικοτεχνική υποδομή της Αυτοδιαχείρισης και τα συστήματα είναι ισότιμα σε επίπεδο, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία με εκείνα των διεθνών οργανισμών και πρωτοπόρα για την Ελλάδα. 

Εκσυγχρονισμός και πολιτισμός χωρίς επενδύσεις και θυσίες, που τα μέλη μας αντιλήφθηκαν ως αναγκαίες και ενέκριναν, δεν γίνεται. Η Αυτοδιαχείριση έχει επανειλημμένως και ποικιλοτρόπως ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές, χωρίς να σημειωθεί έλλειμα στους λογαριασμούς ή στο ταμείο της. Επίσης, υποβλήθηκε σε αυστηρή αξιολόγηση και έλεγχο προκειμένου να γίνει μέλος της CISAC.

Η ΕΥΕΔ/ΟΠΙ ζήτησε να γίνει μέλος της CISAC αλλά δεν έγινε ποτέ. Οπότε, η CISAC εκπροσωπεί για αυτούς τους «κακούς» ξένους, τους οποίους όμως θέλουν διακαώς να προσεταιριστούν.

Η Αυτοδιαχείριση, όσο και αν ενοχλεί κάποιους κύκλους για την θεαματική άνοδο που είχε τα τελευταία χρόνια παρά τον αδυσώπητο πόλεμο που υπέστη, χωρίς να υποδεικνύει προς οποιονδήποτε τι πρέπει να πράξει, συνεχίζει το έργο της με καθαρές, διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες, ακολουθώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τα πιο σύγχρονα συστήματα διανομής δικαιωμάτων. Ασχολείται δε μόνο με οτιδήποτε αφορά στα συμφέροντα όλων των δημιουργών και δικαιούχων, Ελλήνων και ξένων, που επέλεξαν να προσχωρήσουν σε αυτήν.

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

About Post Author

+ There are no comments

Add yours