Προκήρυξη 7ης άδειας αν υπάρξει αίτηση

Η έβδομη τηλεοπτική άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου παραμένει στο ράφι. Εφόσον όμως υπάρξει ενδιαφερόμενος και καταθέσει αίτηση στο ΕΣΡ, η Αρχή θα πρέπει να προχωρήσει σε προκήρυξη. Με την ένταση του ανταγωνισμού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί, όπως και η απόκτηση ή εξαγορά κάποιου καναλιού από μεγάλο παίκτη. Αν, αντιθέτως, η ανεξάρτητη αρχή προχωρήσει σε προκήρυξη για τις θεματικές άδειες εθνικής εμβέλειας –σε συνεννόηση με την κυβέρνηση–, τότε η άδεια αυτή θα προστεθεί στις τρεις που έχουν ήδη προβλεφθεί και θα μοιραστούν τέσσερις τηλεοπτικές άδειες.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours