Μείωση ζημιών για την ΑΝΤ1 Group

Σε 4 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι καθαρές ζημίες της ΑΝΤΕΝΝΑ Group ΑΕ στο τέλος του 2017, έναντι ζημιών 27,7 εκατ. ευρώ το 2016. Κατά την τελευταία χρήση οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες από την ΑΝΤΕΝΝΑ Group ΑΕ μειώθηκαν κατά περίπου 3,4 εκατ. ευρώ λόγω πραγματοποιούμενων απομειώσεων. Επίσης, οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας μειώθηκαν κατά 300.000 ευρώ λόγω μερικής εξόφλησης απαίτησης από συνδεδεμένη εταιρεία.

Η ΑΝΤΕΝΝΑ Group ΑΕ έχει συναλλαγές με τις έξης εταιρείες: Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις ΑΕ, Gendrome Investments Ltd, Antenna Publications Ltd, Antenna Group BV, Heaven Music AE, Antenna Downloads Ltd, Snadcay Ltd, Antenna New Technologies Ltd, Antenna Online Ventures Ltd, Antenna Multimedia Holding Ltd, Antenna Stream TV Ltd, Antenna Pay Channels Ltd, Antenna Adult Channels Ltd, Antenna Pay TV Ltd, Antenna Balkan Media Holding Ltd, Antenna Media Management – Corifa Ltd, Rimesteel Ltd, Δάφνη Επικοινωνίες ΑΕ, Vice Greece AE και Antenna On Line Holding Ltd.

About Post Author

+ There are no comments

Add yours