ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Γρηγόρης Βαλτινός: «Αυτή τη στιγμή που μιλά­με, το θέατρο είναι στην εντατική»

Spread the love

Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού ανα­μένει η Ένωση θεατρικών Παραγω­γών (ΕΝΘΕΠΑ*), του οποίου μέλος του διοικητικού συμβουλίου είναι και ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Στόχος εί­ναι να τεθούν υπό συζήτηση εκκρεμή και νέα αιτήματα για την εύρεση ενός αποτε­λεσματικού σχεδίου σχετικά με τη βιωσι­μότητα των θεατρικών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.

Το δύσκολο στοίχημα -όχι μόνο για το Δ.Σ. της ΕΝΘΕΠΑ, αλλά και για τους αρ­μόδιους πολιτικούς- είναι το πλάνο εκεί­νο που θα καταφέρει να αντιστρέψει την κρίση της πανδημίας σε μια ευκαιρία, με την οποία το θέατρο θα εξελιχθεί, επιτέ­λους, σε μια βιώσιμη και, γιατί όχι (;), σε μια υγιή, επικερδή επιχείρηση.

Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από το φθινόπωρο του 2020, όταν η ΕΝΘΕΠΑ προειδοποιούσε πως αν δεν γίνονταν άμεσα ορισμένες κινήσεις για τη στήριξη των ιδιωτών θεατρικών παραγωγών, τότε πολλά θέατρα θα κινδύνευαν με οριστικό λουκέτο.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη ένωση είχε θέσει ως τελικό χρονικό περιθώριο τη 15η Νοεμβρίου 2020. Η ικανοποίηση ορι­σμένων αιτημάτων προχωρά μεν, αλλά σε πολύ αργούς ρυθμούς, και οι ιδιώτες θεα­τρικοί παραγωγοί δεν έχουν λάβει καμία εξειδικευμένη βοήθεια. Σε λίγες ημέρες ξε­κινούν οι επιδοτήσεις, που άλλωστε ανέμε­ναν από τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με την ΕΝΘΕΠΑ, στην παρού­σα φάση αυτό δεν είναι αρκετό. Τα ερω­τήματα πληθαίνουν, ενόψει μάλιστα και της σταδιακής χαλάρωσης του lockdown σε άλλους τομείς.

«Τον ασθενή πρέπει να τον φροντίσουμε πριν πεθάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλά­με, το θέατρο είναι στην εντατική. Επο­μένως θα πρέπει να περάσουμε σε λύσεις δραστικές» είπε ο Γρηγόρης Βαλτινός, ηθοποι­ός, σκηνοθέτης, θεατρικός παραγωγός και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΝΘΕΠΑ.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι θεατρικοί παραγωγοί δεν έχουν οικονο­μικό περίσσευμα, πράγμα που επιβεβαιώνει και η ΕΝΘΕΠΑ.

«Είμαστε τσίμα-τσίμα. Και το τσίμα-τσίμα που σας λέω είναι αν είμαστε πολύ τυχεροί. Συνήθως μπαί­νουμε μέσα». Μη βιαστεί κανείς να ανα­ρωτηθεί γιατί τότε ασχολούνται με τη θεα­τρική παραγωγή. Ο καλλιτεχνικός οίστρος πάντα στέλνει μια σπίθα αισιοδοξίας, που δίνει κουράγιο στους ιδιώτες θεατρικούς παραγωγούς να μην τα παρατήσουν, ελπί­ζοντας πως η επόμενη παράσταση θα αφή­σει κάποιο κέρδος.

«Ξεκινάς με ένα ρεπερτόριο που σε καλύ­πτει πρώτα αισθητικά. Κι ελπίζεις να μην μπεις μέσα, όχι να βγάλεις χρήματα. Τέ­τοιους σεισμούς λοιπόν σαν την πανδημία αντέχουν όσες επιχειρήσεις έχουν απόθε­μα και όχι οι φτωχές επιχειρήσεις. Το θέατρο είναι μία από τις φτωχές επιχειρή­σεις – είναι γνωστό, δεν το λέμε τώρα για να μας λυπηθούν. Ακούμε συνεχώς περί στήριξης στον εργασιακό ή επιχειρηματι­κό κλάδο. Εάν θέλουμε στη χώρα που γέν­νησε το θέατρο να υπάρξει συνέχεια, πρέ­πει να βρεθούν άμεσα τρόποι». Αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε κά­ποιο από τα αιτήματα της ΕΝΘΕΠΑ, εί­ναι στην επαναφορά του θεσμού των ερ­γατικών εισιτηρίων. Διαδικασία κατά την οποία το κράτος θα προαγοράζει, για πα­ράδειγμα, εκατό, διακόσιες χιλιάδες εισι­τήρια ως ένα είδος επιδότησης και θα τα μοιράζει στις αίθουσες, αναλογικά πάντα με τον αριθμό θέσεων του κάθε χώρου, «θεωρώ ότι είναι πρωτεύουσας σημασίας να προχωρήσει το κράτος στα εργατικά ει­σιτήρια.

Διότι, δεδομένου ότι με την προαγορά θα εισπράττουμε εγκαίρως τα χρή­ματα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε πόσους ηθοποιούς θα προσλάβουμε και να κάνουμε ένα πλάνο με τα κόστη. Διό­τι ποιος μου διασφαλίζει ότι αν ανοίξου­με θα έχουμε κόσμο και ότι δεν θα πάρω στον λαιμό μου τους επαγγελματίες;».

Όλα αυτά η ΕΝΘΕΠΑ τα έχει ζητήσει από το υπουργείο Πολιτισμού και ελπί­ζει σε ένα καλό αποτέλεσμα το συντομότε­ρο. «Είναι σημαντικό ότι δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο για τα θέματα σύγχρο­νου πολιτισμού και ευτύχημα που ανέλα­βε ο Ν. Γιατρομανωλάκης, με τον οποίο μπορούμε άμεσα να συζητήσουμε τα επι­μέρους πρακτικά προβλήματα», συμπλή­ρωσε.

* Το Δ.Σ. της ΕΝΘΕΠΑ αποτελείται από τους Διονύση Παναγιωιάκη, Γρηγόρη Βαλτινό, Μιχάλη Αδάμ, Γεράσιμο Σκαφίδα, Νίκο Αρπκόπουλο, Μίλτο Σωτηριάβη και Παναγιώτη Γεώργα

Πηγή: Secret

Comment here

shares