Κυρίαρχος του «παιχνιδιού» στο real estate τα ποιοτικά γραφεία – H κινητικότητα σε logistics και ξενοδοχεία

Ο κλάδος των ποιοτικών γραφειακών χώρων θα συνεχίσει να κυριαρχεί ως επενδυτικό προϊόν και κατά τη διάρκεια του 2019, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων και της έλλειψης ποιοτικού προϊόντος, οι αποδόσεις αναμένεται να μειωθούν μέχρι το τέλος του έτους και οι τιμές μίσθωσης να αυξηθούν. Τα παραπάνω επισημαίνει η Δανός (Διεθνείς Σύμβουλοι και Εκτιμητές Ακινήτων) στη μελέτη της για την [more…]