Ποιο είναι το πρόστιμο που θα πληρώσει η Αττική Οδός; – Εκτός των αποζημιώσεων

Αντιμέτωπη με συγκεκριμένα πρόστιμα είναι η εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού. Ολα θα κριθούν σε τρίς ημέρες από την Επιτροπή Διερεύνησης.

Πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 1 εκατ. ευρώ μπορεί να επιβληθεί στην εταιρεία διαχείρισης της Αττικής Οδού σύμφωνα με το νόμο 4663/2020 ανάλογα με την βαρύτητα του περιστατικού που θα κρίνει η Επιτροπή Διερεύνησης.
Άλλωστε το άρθρο 65 του σχετικού νόμου ορίζει ξεκάθαρα ότι επιβάλλονται κυρώσεις στις υπαίτιες υπηρεσίες σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας σε οποιοδήποτε τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου, συνεπεία δυσμενών καιρικών φαινομένων ή βλάβης στοιχείου της οδικής υποδομής για χρονικό διάστημα άνω της μίας ώρας!Κατ΄εξαίρεση η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους παραχωρησιούχους για τη λειτουργία και συντήρηση τμημάτων του βασικού εθνικού οδικού δικτύου και αποκλειστικά υπό τους προβλεπόμενους όρους και στην απολύτως αναγκαία έκταση.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις χωρίς μάλιστα να γίνεται διαχωρισμός των χρηστών της οδού.

Πηγή:protothema.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours