Κέρδη για τον ΣΚΑΪ ζημίες για Alpha-Star, ANT1-Μακεδονία TV

Ο ΣΚΑΪ παραμένει ο μοναδικός κερδοφόρος σταθμός της ιδιωτικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια έχοντας θετικό πρόσημο και το 2020 με βάση τα στοιχεία των δημοσιευθέντων ισολογισμών και σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του 2021. Οι υπόλοιποι ιδιωτικοί σταθμοί παρέμειναν ζημιογόνοι.Ο οικονομικός απολογισμός της ιδιωτικής τηλεόρασης για τη χρήση 2020 έχει ως εξής:

* ΣΚΑΪ:  Η μητρική εταιρεία Ειδήσεις Ντοτ Κομ το 2020 είχε κέρδη προ φόρων ύψους 1.217.272,89 ευρώ, έναντι επίσης κερδών ύψους 672.528,22 ευρώ στη χρήση του 2019. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 48.786.926,62 ευρώ, έναντι 52.950.839,84 ευρώ το 2019…

 * Star:  Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Νέα Τηλεόραση ΑΕ το 2020 ανήλθε στα 62.036.080 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 2,09 % σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της εταιρείας το 2019 (60.767.821 ευρώ). Η εταιρεία εμφάνισε, για μία ακόμη χρονιά, ζημίες ύψους 2.475.050 ευρώ το 2020, έναντι ζημιών 3.755.574 ευρώ το 2019.

 * Alpha:  Ο κύκλος εργασιών της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση AE μειώθηκε στα 50.023.585 ευρώ το 2020 από 63.408.610 ευρώ το 2019. Οι ζημίες αυξήθηκαν στα 24.527.918 ευρώ το 2020, από 16.603.186 ευρώ το 2019.

* ΑΝΤ1: Το 2020 ο κύκλος εργασιών της ΑΝΤΕΝΝΑ ΤV ανήλθε στα 79.386.582 ευρώ, από 74.444.758 ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων το 2020 ανήλθαν στα 135.487 ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 12.603.752 ευρώ το 2019.

 * Μακεδονία TV:  Ο κύκλος εργασιών της τηλεοπτικής εταιρείας μειώθηκε από τα 5.343.249 ευρώ το 2019 στα 5.212.185 ευρώ το 2020 . Οι ζημίες προ φόρων για το 2020 μειώθηκαν στο 1.140.650 ευρώ, έναντι 3.647.065 της προηγουμένης χρήσης.

Σημ.: Εκκρεμεί η δημοσίευση του ισολογισμού της Ραδιοτηλεοπτικής (Open), ενώ δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με τα οικονομικά αποτελέσματα της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ, καθώς σε αυτά περιλαμβάνονται και άλλες δραστηριότητες («Βήμα», «Νέα», www.in.gr) εκτός από εκείνη του Mega.

Πηγή:typologies.gr