Δεν θέλει να πληρώσει η Google πνευματικά δικαιώματα

Πιέζει η Google για αλλαγές στο σχέδιο νόμου για τα πνευματικά δικαιώματα, το οποίο είναι στο στάδιο της διαβούλευσης με καθυστέρηση τεσσάρων ετών. Ο πολυεθνικός οργανισμός δεν επιθυμεί την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών που θα ανοίξουν τον δρόμο για την καταβολή εύλογης αμοιβής σε ΜΜΕ και δημοσιογράφους για το υλικό που αναρτά η Google.

Η πολυεθνική εταιρεία ζητάει την κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, που προβλέπει πως «με απόφαση της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο προσδιορίζονται τα κριτήρια σχετικά με την αμοιβή των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη διαδικτυακή επισκεψιμότητα των αντικειμένων προστασίας, τα έτη δραστηριοποίησης και το μερίδιο στην αγορά των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και των εκδοτών, τον αριθμό των δημοσιογράφων που απασχολούνται σε κάθε εκδότη, καθώς και τα οικονομικά οφέλη».

Η Google έκανε την εμφάνισή της στη διαβούλευση, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «μια ρυθμιστική αρχή δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε εμπορικές δραστηριότητες, καθώς κάτι τέτοιο παραβιάζει την ελευθερία των συμβάσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα των μερών».

Πηγή:typologies.gr

About Post Author