Αυτό είναι το 5ο επεισόδιο του Hellenic DNA (July) (vid)

Ένα επεισόδιο κάθε μήνα. Κάτι σαν μηνιαίο μαγκαζίνο με τα σημαντικότερα θέματα της ομογενειας στην Αμερική.Τώρα είμαστε στον Ιούλιο. Μεταφρασμένο σε δυο γλωσσες Ελληνικά Αγγλικά.