Ο Τάσος και ο Άρης φτιάχνουν στο Παγκράτι σοκολάτες όπως οι αρχαίοι μάγοι

Για τους αρχαίους λαούς,το κακάο ήταν το ιερό φρούτο των Θεών και πολλές φυλές το χρησιμοποιούσαν στις τελετουργίες τους, καθώς θεωρούσαν ότι η ενέργειά του αντιπροσώπευε το στοιχείο της φωτιάς και τη δύναμη της δημιουργίας. Στους λαούς της Κεντρικής Αμερικής, το κακάο ήταν βασικός άξονας της οικονομικής και πνευματικής ζωής. Μάλιστα οι ιθαγενείς, κάνοντας φυσική απόσταξη, διαχώριζαν ακόμα και το βούτυρό του για ιατρικούς, ακόμα και για καλλωπιστικούς λόγους. Όλα αυτά τα «περίεργα» κινητοποίησαν το ενδιαφέρον του Άρη [more…]