Νήσος Βόρνεο: Η νέα πρωτεύουσα της Ινδονησίας

Η Ινδονησία έχει δεσμεύσει περίπου 256.000 εκτάρια γης στη νήσο Βόρνεο για την κατασκευή της νέας πρωτεύουσας, που δεν έχει ακόμη ονομαστεί επίσημα. Η νέα πρωτεύουσα θα έχει περίπου τετραπλάσιο μέγεθος από την Τζακάρτα, στην οποία κατοικούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι και αποτελεί το πολιτικό, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της χώρας. Οι συνεχείς πλημμύρες στη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας Τζακάρτα έχουν οδηγήσει στη σταδιακή [more…]