Οι πιο ευτυχισμένοι και οι πιο δυστυχισμένοι της Ευρώπης – Η θέση της Ελλάδας

Ευτυχισμένοι συνέχεια ή σχεδόν συνέχεια δήλωσαν το 2018 σε ποσοστό 62% οι πολίτες της ΕΕ άνω των 16 ετών, κρίνοντας τις τέσσερις εβδομάδες που είχαν προηγηθεί του ερωτήματος, έναντι 12% που δήλωσε σπάνια ή καθόλου ευτυχισμένο.  Σε σύγκριση με το 2013, όπως δείχνει έρευνα της Eurostat, οι ευτυχισμένοι άνθρωποι στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 2%. Οι πιο ευτυχισμένοι Ευρωπαίοι εντοπίζονται στο Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία και τη [more…]