Πάνω από το 70% των ρύπων σε Αθήνα και Μιλάνο οφείλονται στα αυτοκίνητα

Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ  για τα επίπεδα των επιβλαβών οξειδίων του αζώτου.  Η Αθήνα και το Μιλάνο είναι δύο πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου σχεδόν τα τρία τέταρτα (πάνω από το 70%) των επιβλαβών ρύπων οξειδίου του αζώτου προέρχονται από τα οχήματα και τις μεταφορές. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο (47%) σε 30 μεγάλες ευρωπαϊκές [more…]