Σιγκαπούρη: Σύγχρονο θαύμα του κόσμου το καινούργιο αεροδρόμιο!

“Δάσος που αντηχεί – Η δασώδης κοιλάδα Shiseido”, η επωνυμία της μίας από τις δύο εγκαταστάσεις στο καινούργιο θαυμαστό αεροδρόμιο “Jewel Changi” στη Σιγκαπούρη. Το υπέροχο αεροδρόμιο «Jewel Changi» στη Σιγκαπούρη σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Safdie Architects. Η δεύτερη – και αυτή από το teamLab – ονομάζεται «Δέντρα που αντηχούν – Περίπατος κηπογλυπτικής» φιλοξενείται στο «Canopy Park» που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο του [more…]