Αυτή είναι η διάσnμη αλuσίδα Ζαχαροπλαστείων που «έφαγε» πρόστıμο για παραπλάνnση των πελατών της

Το γνωστό ζαχαροπλαστείο Κωνσταντινίδης με ιστορία 100 χρόνων, με 12 Καταστήματα, (10 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη) και με moto “ φρέσκο είναι αυτό που φτιάχνεις τώρα και το τρως τώρα” μπήκε στο στόχαστρο των Αρχών.

Ελεγκτές της περιφέρειας Αττικής σε επιθεώρηση που έγινε στις 20 Φεβρουαρίου στο κατάστημα της αλυσίδας στη Λ. Κηφισίας, διαπίστωσαν παραβάσεις των Κανόνων διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ).

Πιο συγκεκριμένα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσε πως το γνωστό κυρίως για τα φρέσκα μιλφέιγ του ζαχαροπλαστείο, δεν παρείχε προς τον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με την τιμή πώλησης ενός συσκευασμένου προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος και την ονομασία του προϊόντος, Το πρόστιμο για την συγκεκριμένη παράβαση είναι 1000 ευρώ αλλά διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής εντός τριετίας. Το συνολικό πρόστιμο ύψους 2000€ βεβαιώθηκε χθες 1 Μαρτίου.

Aναλυτικά η ανακοίνωση από την Περιφέρεια Αττικής:

Με την με αριθ. πρωτ. 1326/01.03.2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού δυο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία «ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα Λ. Μεσογείων 86 στην Αθήνα, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας στις 20/2/2024 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 76 στο Μαρούσι διαπιστώθηκε ότι:

δεν παρείχε προς τον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με την τιμή πώλησης ενός συσκευασμένου προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης του προϊόντος και την ονομασία του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2Β §1 της με αριθ. 35952/13-4-2023 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/18.4.23) όπως τροποποίησε τη με αριθ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013.

About Post Author