Βαρύτατο πρόστιμο σε ασφαλιστική εταιρεία για καταχρηστικό όρο σε συμβόλαια

Βαρύτατο πρόστιμο επέβαλε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε ασφαλιστική εταιρεία για καταχρηστικό όρο σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το ύψους 240.000 ευρώ πρόστιμο στην ασφαλιστική εταιρεία επιβλήθηκε επειδή ο συγκεκριμένος όρος προέβλεπε την μονομερή αναπροσαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού σε ισόβια ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης, χωρίς να καθορίζει