Στα σκαριά το νέο Taxis μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες 

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ με την σταδιακή αντικατάσταση των συστημάτων Taxis, Taxisnet και ELENXIS, καθώς το έργο για την ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θόδωρου Σκυλακάκη. 

Το έργο, που έχει προϋπολογισμό 38,6 εκατ. ευρώ και αναμένεται να παραδοθεί στα τέλη του 2025, έχει θα ενισχύσει την επιχειρησιακή της ΑΑΔΕ με τελικό στόχο την  αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ προς τους φορολογούμενους.

Εκτός από την αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας, προβλέπεται και  η ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ. ενώ το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο.

Οι βασικές δράσεις του έργου είναι:

1. Μητρώο Φορολογουμένων. 2. Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
3. Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων
4. Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές. 
5. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου. 
6. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις, Συμμόρφωση, Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων. 
7. Ανάλυση Κινδύνων. 
8. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων. 
9. Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης. 
10. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου. 

moneyreview.gr