Αυξήσεις θα λάβουν 4 εκατομμύρια πολίτες το 2023

H αύξηση των συντάξεων και του κατώτατου μισθού, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και η κατάργηση της εισφοράς πρόνοιας που καταβάλλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι οδηγεί στη βελτίωση των εισοδημάτων 4 εκατομμυρίων πολιτών.

Οι αυξήσεις από το νέο έτος ξεκινούν από μερικά ευρώ και φθάνουν σε σημαντικά ποσά για ορισμένους εργαζομένους και συνταξιούχους, ενώ από την 1η Μαΐου όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα κερδίσουν σχεδόν ένα μηνιαίο μισθό.

Από το νέο έτος καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για τους περίπου 760.000 δημοσίους υπαλλήλους. Όφελος θα έχουν περίπου 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Την 1η Μαΐου θα ισχύσει ο νέος κατώτατος μισθός που αφορά 650.000 εργαζομένους. Στόχος είναι ο κατώτατος να ανέλθει στα 751 ευρώ μεικτά από 713 ευρώ που είναι σήμερα. Οι αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς εκτιμάται ότι αφορούν 1 στους 4 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή αφορούν 650.000 εργαζομένους που απασχολούνται με πλήρη ή μερική απασχόληση. Από την 1η Μαΐου όσοι αμείβονται με τον κατώτατο θα κερδίσουν σχεδόν ένα μηνιαίο μισθό.

Παράλληλα καταργείται και η ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά 600.000 δημοσίους υπαλλήλους.

Από την 1η Ιανουαρίου αναπροσαρμόζεται το ειδικό μισθολόγιο των 20.000 γιατρών του ΕΣΥ, με αύξηση του βασικού μισθού, του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Η μεσοσταθμική αύξηση εκτιμάται στο 10%.

Το 94% των συνταξιούχων θα διαπιστώσει βελτίωση των αποδοχών του το 2023. Αυτή μπορεί να προκύψει από την αύξηση κατά 7% των συντάξεων, είτε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Για περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχους θα ενισχυθεί το εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, αύξηση θα δουν 1.682.116 άτομα.

Παραδείγματα

  • Συνταξιούχος με μεικτό εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει το 2023 το εισόδημά του να αυξάνεται στα 20.903 ευρώ. Το κέρδος του θα είναι 1.156 ευρώ, ενώ απαλλάσσεται και από την ετήσια εισφορά αλληλεγγύης ύψους 175 ευρώ.
  • Συνταξιούχος με αποδοχές 850 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά, με αύξηση 7% θα λάβει επιπλέον 59,5 ευρώ τον μήνα.
  • Συνταξιούχος με 900 ευρώ και εισοδήματα από άλλες πηγές 6.200 ευρώ συνολικά το έτος, από την αύξηση 7% έχει συνολικό ετήσιο όφελος 756 ευρώ και από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης επιπλέον 66 ευρώ.
  • Πηγή

About Post Author