Παιδοδιατροφολόγος: Ο διατροφολόγος για τα παιδιά

Παιδοδιατροφολόγος είναι ο ειδικός διατροφολόγος, ο οποίος ασχολείται με τη διατροφή των παιδιών, συμβάλλοντας στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του παιδικού πληθυσμού.

Βασικές πληροφορίες

Παιδοδιατροφολόγος συμβουλεύει γονείς και παιδιά, αναπτύσσει σχέδια γευμάτων και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαιτών που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής (https://study.com).

Για να αποκαλείται κάποιος παιδοδιατροφολόγος*, σε αρχικό στάδιο το βασικό του πτυχίο είναι συνήθως αρκετό.

Ωστόσο, για να εξελιχθεί και να αναβαθμισθεί κάποιος στον τομέα αυτό, συνήθως απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση με ανώτερη εκπαίδευση.

Όλοι οι παιδοδιατροφολόγοι πρέπει να άρτια καταρτισμένοι, κάτι που απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με σεμινάρια, παρακολούθηση των νεότερων επιστημονικών δεδομένων και βέβαια προσωπικό διάβασμα.

Μισθός, Καθήκοντα και Απαιτήσεις

Οι παιδοδιατροφολόγοι μπορούν να είναι εγγεγραμμένοι διαιτολόγοι (RDs) που συχνά είναι εκπαιδευμένοι στην επιστήμη της παιδικής διατροφής.

Είναι υπεύθυνοι για την ενθάρρυνση των υγιεινών επιλογών τροφίμων στα παιδιά όλων των ηλικιακών βαθμίδων, αξιολογώντας και συστήνοντας διατροφικά μενού.

Διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην υγεία και στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.

Συνήθως απαιτείται πτυχίο διαιτολογίας για την είσοδο τους σε αυτό το πεδίο απασχόλησης.

Επιπλέον επαγγελματικά διαπιστευτήρια αποκτώνται μέσα από την εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και μετά από γραπτές εξετάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση Βασικό πτυχίο Ανώτατης Σχολής, Σχετική μετεκπαίδευση
Άλλες απαιτήσεις Κρατική άδεια ή/και επαγγελματικά διαπιστευτήρια
Προβλεπόμενη εργασιακή ανάπτυξη (2018-2028) 11% για διατροφολόγους και διαιτολόγους*
Μέσος μισθός (2018) $60,370 για διατροφολόγους και διαιτολόγους *

Πηγή: * Γραφείο Στατιστικής Εργασίας ΗΠΑ (BLS)

Μισθός παιδοδιατροφολόγου

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), ο μέσος ετήσιος μισθός για τους παιδοδιατροφολόγους-διαιτολόγους το 2018 ήταν 60.370 $. Ενώ το ZipRecruiter κάνει λόγο ότι ο μέσος ετήσιος μισθός το 2019 στις ΗΠΑ να ανέχονταν σε 70.949 $.

Σύμφωνα με το BLS, οι περισσότεροι παιδοδιατροφολόγοι είχαν ετήσια έσοδα μεταξύ 38.460 και 84.610 $.

Επίσης, το BLS προβλέπει αύξηση της απασχόλησης κατά 11% από το 2018-2028 για διαιτολόγους και διατροφολόγους, κάτι αποτελεί ταχύτερο μέσο όρο σε σύγκριση με άλλους κλάδους.

Τέλος, το BLS παρέχει μια επιπλέον ανάλυση για τις επιμέρους πηγές ετησίων εσόδων για τους παιδοδιατροφολόγους, οι οποίες έχουν ως εξής:

 • Ιδιωτική πρωτοβουλία: 66.420 $
 • Νοσοκομεία: 61.390 $
 • Κοινότητα: 59.600 $

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν τη διακύμανση του ετήσιου μισθού ενός παιδοδιατροφολόγου.

Το επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας είναι οι δύο κατεξοχήν παράγοντες για τον καθορισμό του ετήσιου μισθού ενός παιδοδιατροφολόγου.

Η τοποθεσία παίζει επίσης ρόλο καθώς σε ορισμένα μέρη της χώρας παρουσιάζονται θέσεις παιδοδιατροφολόγου με υψηλότερες αμοιβές.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι περισσότεροι εργοδότες απαιτούν κάποιο είδος πιστοποίησης εξειδίκευσης στην παιδική διατροφή.

Προηγμένα διαπιστευτήρια που αποκτώνται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης μπορούν επίσης να αυξήσουν τον ετήσιο μισθό ενός παιδοδιατροφολόγου.

Καθήκοντα

Τα καθήκοντα των παιδοδιατροφολόγων περιστρέφονται γύρω από την υγεία των παιδιών με και χωρίς ειδικές περιστάσεις ή ανάγκες, όπως εκείνα με παχυσαρκία ή διαβήτη.

Σχεδιάζουν διαιτολόγια (μενού), ενσωματώνοντας ισορροπημένες επιλογές τροφίμων που προάγουν την υγιεινή διατροφή.

Συμβουλεύουν επίσης τα παιδιά ή τους γονείς για την υγιεινή διατροφή και τις βασικές διατροφικές τους ανάγκες. Αναλυτικά, ορισμένα από τα καθήκοντα ενός παιδοδιατροφολόγου είναι τα εξής:

 • Δημιουργία ειδικών σχεδίων γευμάτων για παιδιά ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση
 • Να βοηθά τα παιδιά με επιλεκτικές διατροφικές συνήθειες
 • Να ενημερώνει τα παιδιά που σιτίζονται ρινογαστρικά ή παρεντερικά
 • Να βοηθά τα παιδιά που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα όρεξης
 • Να αναπτύσσει προγράμματα για τη διαχείριση βάρους των παιδιών
 • Να παρέχει διατροφική βοήθεια σε παιδιά με διάφορες ασθένειες και καταστάσεις
 • Σε συνεργασία με τους παιδιάτρους να παράγει διατροφικά μενού, να αντιμετωπίζει το σύνολο της οικογένειας, ακόμη και οργανώνει γεύματα στο σπίτι.
 • Ο τομέας των τροφικών αλλεργιών είναι επίσης ένα σημείο έμφασης για τους παιδοδιατροφολόγους, καθώς υπάρχουν πολλά που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η κατανόηση των συνθηκών των ασθενών είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική κατά τη διαχείριση και το σχεδιασμό ενός προγράμματος γευμάτων.

Δεδομένου ότι ένας παιδοδιατροφολόγος συνεργάζεται με παιδιά, θα πρέπει να διαθέτει ειδικές ικανότητες προσέγγισης.

Η φύση αυτής της εργασίας απαιτεί επίσης καλές δεξιότητες επικοινωνίας.

Καριέρα παιδοδιατροφολόγου

Η καριέρα του παιδοδιατροφολόγου είναι συναρπαστική και προσοδοφόρα. Υπάρχει επίσης μια αυξανόμενη ανάγκη για ειδικούς επιστήμονες σε αυτόν τον τομέα.

Οι παιδοδιατροφολόγοι μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια ποικιλία ευκαιριών εργασίας που είναι διαθέσιμες σε όλη τη χώρα.

Η εξειδίκευση του παιδοδιατροφολόγου μπορεί να οδηγήσει σε μια θαυμάσια καριέρα που είναι γεμάτη με πληθώρα μελλοντικών επαγγελματικών προκλήσεων.

Σε κάθε περίπτωση οι περισσότεροι εργοδότες αναζητούν επαγγελματίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Σύμφωνα με το BLS, οι παιδιατροφολόγοι θα πρέπει να λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση, να αναβαθμίζουν το γνωστικό τους επίπεδο και να εξελίσσονται διαρκώς.

Το ενδιαφέρον τους για τα παιδιά, την υγεία τους και την ευεξία τους, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της θέσης.

Οι παιδοδιατροφολόγοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ισχυρές δεξιότητες διδασκαλίας και προφορικής επικοινωνίας, ώστε να αποπνέουν εμπιστοσύνη συνεργασίας στα παιδιά.

Ευκαιρίες καριέρας

Οι παιδοδιατροφολόγοι μπορούν να εργαστούν σε μια ποικιλία διαφορετικών θέσεων.

Μπορούν να εργάζονται σε προγράμματα εξωτερικών ασθενών ή απευθείας σε νοσοκομεία παίδων.

Άλλοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Εκπαιδευτικές απαιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν ένα πτυχίο στη διατροφή και διαιτολογία που είναι αποδεκτό από την Επιτροπή Διαπίστευσης για τη Διαιτολογική Εκπαίδευση (CADE) και να είναι εγγεγραμμένοι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων ή/και στην Ένωση Ελλήνων Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας.

Τα εγκεκριμένα προπτυχιακά προγράμματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα μαθημάτων:

 • Διατροφική θεραπεία
 • Βιοχημεία
 • Διαιτολογία
 • Μεταβολισμός
 • Φυσιολογία
 • Ανατομία
 • Βιολογία
 • Επιστήμη τροφίμων

Οι απόφοιτοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν 6-12 μήνες πρακτικής άσκησης ώστε να μπορέσουν να λάβουν τον τίτλο RD, και στη συνέχεια να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Μόλις αποκτήσουν τα διαπιστευτήριά τους RD, μπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στην επιστήμη της παιδικής διατροφής προκειμένου να εξασκηθούν στην ειδικότητα του παιδοδιατροφολόγου, αν και αυτό είναι προαιρετικό.

Δεδομένου ότι οι παιδιατροφολόγοι επικεντρώνονται στο να παροτρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν υγιεινή διατροφή, είναι σημαντικό να ενδιαφέρονται περαιτέρω για αυτά.

Χρειάζονται επίσης εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς συχνά συμβουλεύουν παιδιά και ενήλικες για διάφορα θέματα γύρω από τη διατροφή.

Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρακτική εμπειρία σε συνδυασμό με την εποπτευόμενη εργασία.

Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα για τους επαγγελματίες που επιθυμούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτήν.

Ορισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών επικεντρώνονται περισσότερο στον τομέα της παιδικής διατροφής.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα στην Ελλάδα το μεταπτυχιακό δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος παιδοδιατροφολόγος, αν και μπορεί να αναβαθμίσει τη θέση ενός ατόμου σε αυτό το επάγγελμα.

Προοπτικές εργασίας

Συνολικά, υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για διατροφολόγους.

Το BLS εκτιμά ότι θα υπάρξει αύξηση κατά 15% στους διατροφολόγους κατά τη διάρκεια ενός 10ετούς χρονικού διαστήματος από το 2016 έως και το 2026.

Η άνοδος του ενδιαφέροντος για την υγεία και την ευεξία, δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για εκείνους που επιθυμούν να γίνουν διατροφολόγοι με εξειδίκευση στην παιδική διατροφή.

Αυτός είναι ένας τομέας που αναπτύσσεται κάθε χρόνο, υποδηλώνοντας ότι θα υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για μια τέτοια ειδικότητα.

Και το γεγονός ότι απαιτεί επιπλέον εκπαίδευση, δείχνει ότι οι παιδοδιατροφολόγοι θα έχουν υψηλή ζήτηση για τα επόμενα χρόνια.

*Σημείωση: Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν στις Η.Π.Α.. Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία απονομής ειδικοτήτων στους διαιτόλογους – διατροφολόγους.

Πηγές:

 • https://study.com/articles/How_to_Become_a_Pediatric_Dietitian.html
 • https://study.com/articles/Pediatric_Nutritionist_Salary_Duties_and_Requirements.html
 • https://www.nutritioned.org/pediatric-nutritionist.html
 • https://www.pnpg.org/about

Πηγή:logodiatrofis.gr

About Post Author

+ There are no comments

Add yours