ΕΛΛΑΔΑ

Εγκρίθηκε η δημιουργία προσωρινών δρόμων ήπιας κυκλοφορίας

Στο ΦΕΚ υπ’ αριθμόν Β 2448/2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημητρίου Οικονόμου αναφορικά με την έγκριση των τεχνικών οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) km/h, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

Σε αυτό αναλύεται η αναγκαιότητα δημιουργίας λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας για τους πεζούς και τους ποδηλάτες αλλά και η μετατροπή υφιστάμενων οδών σε δρόμους όπου τα οχήματα θα διέρχονται με μειωμένη ταχύτητα, που δεν θα ξεπερνά τα 30 km/h. Όπως αναφέρεται, στόχος αυτής της ανακατανομής του χώρου σε ορισμένες περιοχές των πόλεων είναι να ενισχυθεί η λεγόμενη «ενεργή μετακίνηση» των πολιτών, δηλαδή να περπατούν και να χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους με ασφάλεια. Όπως προβλέπεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστηρίξει τις τοπικές αρχές που θα θέλουν να πραγματοποιήσουν τις αλλαγές στον δημόσιο χώρο, αρκεί αυτές να είναι ευέλικτες και να μην έχουν κόστος.

Ο χαρακτήρας των αλλαγών θα είναι προσωρινός, δηλαδή θα οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή τους, και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων θα επαναξιολογούνται σε πραγματικό χρόνο. Εάν κριθεί ότι αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να αποκτήσουν μονιμότερο χαρακτήρα , τότε θα εξεταστεί από τους αρμόδιους φορείς η δυνατότητα να υπάρξει λεπτομερέστερη μελέτη για τη εφαρμογή τους και πέραν του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος εφαρμογής των αλλαγών.

Οι περιπτώσεις
Στις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ προβλέπονται τρεις περιπτώσεις οι οποίες είναι:
• Δρόμοι, μονόδρομοι ή αμφίδρομοι με περισσότερες από μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Η απόκτηση χώρου πραγματοποιείται με την αφαίρεση μίας λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 3-3,5 m η οποία αποδίδεται για χρήση είτε μόνο σε πεζούς, είτε μόνο σε ποδηλάτες.
• Δρόμοι ή αμφίδρομοι με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Η απόκτηση χώρου πραγματοποιείται με μονοδρόμηση. Η λωρίδα της καταργούμενης κατεύθυνσης αποδίδεται σε πεζούς, ποδηλάτες ή και τους δύο.
• Μονόδρομοι με ζώνη στάθμευσης στη μία ή και τις δύο πλευρές. Ανεξαρτήτως του πλάτους του οδοστρώματος που διατίθεται στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, ο δρόμος μετατρέπεται σε δρόμο συνύπαρξης των ποδηλάτων με τα υπόλοιπα οχήματα. Εάν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 3,5 m, τα ποδήλατα, όταν εμφανίζεται πίσω τους αυτοκίνητο, μετακινούνται στην άκρη για να δώσουν στο όχημα χώρο να τα προσπεράσει.
Εάν το πλάτος είναι μικρότερο των 3,5 m, τότε ο δρόμος ορίζεται ως «δρόμος ποδηλάτου» και τα αυτοκίνητα υποχρεούνται να ακολουθήσουν το προπορευόμενο ποδήλατο, Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η θεσμοθέτηση του δρόμου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με όριο ταχύτητας τα 30 km/h.
Πηγή:caranddriver.gr

Comment here

shares