ΕΛΛΑΔΑ

Αριστεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν για άλλη μία χρονιά κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την έγκυρη λίστα κατάταξης Eduniversal που ανακοινώθηκε για το 2019 στις 16/7/2019. Η εν λόγω λίστα αξιολογεί Προγράμματα 1.000ων Πανεπιστημίων από 154 χώρες.

Άξιο αναφοράς είναι η βελτίωση της κατάταξης των ΠΜΣ του ΟΠΑ σε σύγκριση με το προηγούμενος έτος (2018).

Η κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο και η κατάταξη σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημονικό πεδίο Θέση κατάταξης 2019
Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας Cultural Management / Creative industries Management
Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής & Διοίκησης Maritime Management
Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης) ΜΒΑ part-time 10η
Επιστήμη Δεδομένων Big Data Management 14η
Επιχειρηματική Αναλυτική Business Intelligence & Strategy 16η
Λογιστική & Χρηματοοικονομική Financial Markets 65η
Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστημονικό πεδίο Θέση κατάταξης 2019
Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση Public Administration / Management
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Human Resources Management 10η
Διοίκηση Υπηρεσιών General Management 10η
Επιστήμη των Υπολογιστών Information Systems Management 12η
Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό International Management 14η
Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία E-Business & Digital Marketing 16η
Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA ΜΒΑ full time 18η
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Corporate Communication 20η
Λογιστική & Χρηματοοικονομική Αccounting 21η
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό Marketing 24η
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Economics 25η
Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) στελέχη (Executive MBA) Executive MBA 30η

Με αφορμή τις παραπάνω διακρίσεις, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: “Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι υπερήφανο για τη διεθνή αναγνώριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του. Με τα προγράμματα αυτά, το Ίδρυμά μας προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλής στάθμης και διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα. Η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της θέσης των προγραμμάτων μας στις διεθνείς κατατάξεις αποτελεί στρατηγικό στόχο μας. Αισιοδοξούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας και της πολιτείας.”

Με αφορμή τις παραπάνω διακρίσεις, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης δήλωσε: “Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι υπερήφανο για τη διεθνή αναγνώριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του. Με τα προγράμματα αυτά, το Ίδρυμά μας προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλής στάθμης και διεθνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ελλάδα. Η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση της θέσης των προγραμμάτων μας στις διεθνείς κατατάξεις αποτελεί στρατηγικό στόχο μας. Αισιοδοξούμε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε τη στήριξη της κοινωνίας και της πολιτείας.”

Πηγή:epixeiro.gr

Comment here

shares