ΜΜΕ

Ζημίες και το 2019 για το Open

Spread the love

Ζημίες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφάνισε η Ραδιοτηλεοπτική ΑΕ, ιδιοκτήτρια εταιρεία του Open. Μέτοχος της εταιρείας είναι κατά 100% η Dimera Media, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη. Το 2019 οι ζημίες έφτασαν τα 27.994.866, από 21.396.741 το 2018, με αποτέλεσμα οι συνολικές ζημίες να είναι 49.861.892,06 ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Η εταιρεία αύξησε τον κύκλο εργασιών της στα 20.022.834 ευρώ, από 15.213.603 ευρώ το 2018.

Στις 31/12/2019 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στα 16.786.669 ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων στα 67.143.481 ευρώ. Στη χρήση 2019 πραγματοποιήθηκε μείωση μετοχικού κεφαλαίου 6.500.992 ευρώ, με διαγραφή ισόποσων ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Επίσης, στη χρήση 2019 πραγματοποιηθήκαν δύο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, 59.000 και 51.210 ευρώ αντίστοιχα, με καταβολή μετρητών. Από τις δύο αυξήσεις μετοχικού κεφάλαιού σχηματίστηκε αποθεματικό υπέρ το άρτιον 17.941.000 ευρώ και 15.572.788 ευρώ αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς μειώθηκαν σε 433, από 539 το 2018.

Πηγή:typologies.gr

Comment here

shares